Dəyərlərimiz

Rabitəbankın missiyası

Əhaliyə və bizneslərə onlara uyğun məkan və şəraitdə sürətli və səmərəli bank xidmətlərini göstərmək.

Rabitəbankın strateji baxışı

Ölkənin ən böyük banklarından biri olmaqla bütün növ müştərilərə ənənəvi və müasir maliyyə xidmətlərini göstərən peşəkar komandaya malik olan dayanıqlı universal bank.

Dəyərlər

  • Məsuliyyətlilik
  • Şəffaflıq
  • Komanda işi
  • Səmərəlilik
  • Qətiyyət

Məsuliyyət

Hər birimiz öz vəzifə borclarımızın və qarşımıza qoyulan biznes məsələlərin yerinə yetirilməsinə görə məsuliyyət daşıyırıq.

Bu əsas prioritet və işimiz zamanı hər birimiz üçün minimal şərtdir. Rabitəbankın komanda heyəti olaraq biz hamımız məsuliyyət daşıyırıq:

  • Səhmdarlar qarşısında biznes planın yerinə yetirilməsi və kapitalın gəlirliliyini artırmağa görə
  • Bir-birimizin qarşısında özümüzün və ümumi komandanın işinin yaxşı həyata keçirilməsinə görə
  • Hər bir müştəri qarşısında bank tərəfindən verilmiş vədlərin yüksək səviyyədə həyata keçirilməsinə görə
  • Dövlət qarşısında vergilər və qanunvericiliyin tələblərinin yerinə yetirilməsinə görə
  • Cəmiyyət qarşısında bankın müsbət adı və nüfuzuna görə.

 

Şəffaflıq

Bu dəyər rəhbərlik, həmkarlar və müştərilərə şəffaflıq səviyyəsini, qarşılıqlı inam və birgə işləmək bacarığını müəyyən edir.
Biz peşəkar, məsuliyyətli və zəhmətkeş mütəxəssislər komandasından təşkil olunmuş şəffaf bankıq. Bizim məhsullar sadə və aydın olmalıdır.
Biz ətraf aləm və komandamızın üzvləri arasında uyğun əlaqə yaradacağıq, yəni bankın kommersiya maraqlarına xələl gətirmədən, bank məxfiliyini pozmadan maksimum mümkün məlumat əldə edəcəyik.

Komanda ruhu – bizim missiyamız ətrafında birləşdirən dəyər, bank strategiyası və hər birimizin qarşısında qoyulmuş məqsəddir.

Biz bir-birimizdən asılıyıq və bir-birimizə və komandamıza qoyulmuş məsələlərin həllində kömək etməliyik.

Komandalığa səy göstərərərkən biz qarşılıqlı hörmət etməli və bir-birimizin müsbət keyfiyyətlətini qiymətləndirməliyik və öz səyimizlə kolleqamızın çatışmazlıqlarını kompensasiya etməliyik. Biz iş zamanı qarşılıqlı inamlı və xoş şərait yaratmaq üçün çalışmalıyıq. Eyni zamanda, özünə və kolleqalarına qarşı tələbkarlıq, bununla belə sağlam tənqid və bu tənqidə qarşı dözümlülük, uğurlu komandanın lazımlı atributudur.

 

Səmərəlilik

Bu rassional davranmaq və məsələlərin optimal həllinə nail olmaqdır.

Hər birimiz düzgün və düşünülmüş qərar qəbul etmək üçün öz qərarlarımızın müsbət və mənfi tərəflərini düşünməliyik.

Hər birimiz biznes təkliflərin və qərarların səmərəliliyini adekvat əsaslandırmağı bacarmalıdır.

Hər birimiz məqsədə yönəldilmiş işləməli və məsələləri həllinə nail olmalıyıq.

Bankın effektivliyi hər birimizin və ümumilikdə komandamızın rassional və məqsədyönlü hərəkətinin nəticəsidir.

 

Qətiyyətlilik

Bu lazımi məlumatın cəld yığılması, vaxtında qərar qəbul edilməsi və həyata keçirilməsidir.

Qərar qəbul etmə bacarığı qısa müddət ərzində mümkün alternativlərdən birini seçərək qərar qəbul etməkdir.

Qərar qəbul etmə daxili prosseslərlə yanaşı, bankın biznes qərarlarının qəbulunda da özünü göstərməlidir.

Bu dəyərin öndə tutulması bank biznesinin inkişaf etdirilməsi və biznesin müxtəlif sahələrində rəqabət imkanlarının yaradılmasına  gətirib çıxaracaqdır. Bizim bank üçün vaxtında qərarın qəbul edilməsi də yalnış qərarlar qəbul etməmək qədər mühümdür.

 

 

Dosta göndər

Məktub göndərilidi.

К сожалению произошла ошибка, попробуйте через несколько минут.

Adınız
Dostun emaili