Tariflər

Milli valyutada aparılan əməliyyatlar

1.

Hesablaşma hesabının açılması

 Hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar üçün

 Fiziki şəxslər üçün

 

Pulsuz

Pulsuz

2.

Fiziki və hüquqi şəxslər üçün əmanət hesabının açılması

Pulsuz

3.

Bank daxili köçürmələr

Pulsuz

 4.

Filiallar arası köçürmələr (barat) 

 

 

 

 

eManat terminalı vasitəsi ilə barat pul köçürmələri 

     1-300           1 AZN\USD
   301-500          2 AZN\USD
   501-1000        3 AZN\USD
 1001-2000        7 AZN\USD
 2001-3000      10 AZN\USD
 3001-4000      15 AZN\USD
 4001-6000      20 AZN\USD
  6001-11000    25 AZN\USD
11001 və artıq  0,20% 

    1-300               2 AZN     301 - 500            3 AZN   501 - 1000          5 AZN 10001 - 2000     10 AZN

 

5.

Respublikadaxili köçürmələr (Azərbaycan İpoteka Fondunun vəsaiti hesabına verilən kreditlər rəsmiləşdirilərkən vəsaitin müştəri hesablarından Notariat Kontorunun depozit hesablarına köçürülməsi istisna olmaqla)

 

Azərbaycan İpoteka Fondunun vəsaiti hesabına verilən kreditlər rəsmiləşdirilərkən vəsaitin müştəri hesablarından Notariat Kontorunun depozit hesablarına köçürülməsi

0,12%    min.  0,5 AZN
             max.  95 AZN

 

 

0%

6.

Hesabdan nağd vəsaitin verilməsi

fiziki şəxslərə kredit verilməsi

Qeyd: Hüquqi şəxslərin hesablarına nağd mədaxil edilən vəsaitin 1 il ərzində nağdlaşdırılması zamanı komissiya


0,5 % (razılaşma ilə)
birdəfəlik - 10 AZN

1%

0%

7.

Hesab üzrə çıxarış dublikatın verilməsi

1 ayıq dövriyyə sənədləri

3 ayıq dövriyyə sənədləri

3 aydan artıq dövriyyə sənədləri

(əlavə 1)

5 AZN

10 AZN

20 AZN

8.

Ödəmə sənədləri üzrə itmiş məbləğin axtarılması

20 AZN

9.

Hesabdan ilkin çıxarışın verilməsi

pulsuz

10.

Ödəniş sənədində düzəliş edilməsi

2 manat

11.

Təcili ödəniş

Əlavə 0.05 %

 

Xarici valyutada aparılan əməliyyatlar

1.

Hesablaşma hesabının açılması

Hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar üçün

Fiziki şəxslər üçün

 

10 AZN

10 AZN

2.

Depozit hesabın açılması

Fiziki şəxslər üçün

Hüquqi şəxslər üçün

 

Pulsuz

Pulsuz

3.

Hesabdan ilkin çıxarışın verilməsi

Pulsuz

 4.

Hesabdan nağd vəsaitin verilməsi

Fiziki şəxslərə kredit verilərkən

0,6%  min. 5 ABŞ dolları

1 %

5.

Sənədlərdən sürət və ya dublikatın çıxarılması (hər sənəd üçün)

2 ABŞ dolları

 6. Bank çeklərinin inkasso ilə ödənişi 0, 3%  min.  30 ABŞ dolları
          max. 500 ABŞ dolları

 

Kredit əməliyyatları

1.

 Kredit müqaviləsinin bağlanması

 0.3 %
 min.  10 manat
   max. 150 manat

2.

 Kredit kartları istisna olmaqla kredit xəttinin istafadə edilməyən hissəsi üçün

1% (illik)

3.

 Alınmış kreditin vaxtının uzadılması (uzadılan məbləğin):

         0.4%
  min.  10 manat
  mak. 3000manat

4.

 Girovun qiymətləndirilməsi

 avtomobil (dəyər)

 daşınmaz əmlak (dəyər)

 səhm və avadanlıq (dəyər)

 qızıl (dəyər)

  • 1 % min 50  manat
  • 0.4 %
    min 50 man
    mak 250 man
  • razılaşma ilə
  • 10 manat

5.

 

 Mikro kreditləri şöbəsinin verdiyi kreditlər üzrə kredit müqaviləsinin bağlanması və  qiymətləndirmə (kredit məbləğinin)

0.3 % min 10 manat

 

Köçürmələr

1. Rabitəbank ASC-nın müştərilərinin xeyrinə daxil olan ödəmələr  Pulsuz

3.

Köçürmələr

 

Alanın hesabı «Rabitəbank» ASC-dırsa


Alanın hesabı Azərbaycanın digər bankındadırsa


Alanın hesabı xarıcı bankındadırsa

Pulsuz

 

0,1%      mın 15 ABŞ dolları

             max 90 ABŞ dolları0,3%   min   25 ABŞ dolları
           max 400 ABŞ dolları

4. Köçürmələrin dəyişdirilməsi və ya ləğvi 30 ABŞ dolları
5. Məbləğlərin axtarışı və ya xarici banklara sorğular 50 ABŞ dolları
6. Valyutanın bir növündən digərinə konversiya əməliyyatı 0,3% - razılaşma ilə

 

Sənədli akkreditiv

1. Akkreditivin açılması 0.3% min 100 ABŞ dolları
2. Akkreditivin qabaqcadan avizolanması
0,1% min. 50 ABŞ dolları
3. Akkreditivin avizolanması   0,1% (min 50 ABŞ dolları,max. 500 ABŞ dolları)
4. Akkreditivin təsdiqi Müxbir bank(lar) tərəfindən tutulan komissiya 0,3% 
5. Ödəniş 0,3%  min. 20 ABŞ dolları
          max. 500 ABŞ dolları
6. Şərtlərinin dəyişdirilməsi (təsdiqləmə və məbləğin artırılmasından başqa) və ya ləğvi 50 ABŞ dolları
7. Akkreditivin məbləğinin artırılması (artırılan məbləğdən) 0,2% min 50 ABŞ dolları
8. Sənədlərin qəbulu və yoxlanılması 0,1%  (min 50 ABŞ dolları, max. 1000 ABŞ dolları
9. Daxili olan sənədlərdəki fərqlərə görə komissiya 50 ABŞ dolları
10. Akkreditivin transferi 0,1% min 100 ABŞ dolları
11. Akkreditivin layihəsinin hazırlanmasını 30 ABŞ dolları

 

Sənədli inkasso

1. Sənədlərin inkassoya qəbul edilməsi 0,3%  min. 50 ABŞ dolları
2. Ödəməyə və ya akseptə qarşı sənədlərin çatdırılması (həm idxal, həm də ixrac əməliyyatları üzrə)
0,3%  min 50 ABŞ dolları
3. Ödənişsiz Sənədlərin çatdırılması və ya ödənilməmiş sənədlərin geri qaytarılması 0,1%  min. 50 ABŞ dolları
4. Şərtlərin dəyişdirilməsi/inkasso tapşırığının ləğvi 50 ABŞ dolları


ZƏMANƏT MƏKTUBLARININ VERİLMƏSİ

Respublika daxili zəmanətlər

1. 100%-lik likvid təminatla (depozit) İllik 0,2% (birdəfəlik)
2. 1 ilədək
3%-dək (birdəfəlik)
3. 1 ildən yuxarı Razılaşma ilə
4. Şərtlərin dəyişdirilməsi 100 AZN
150 ABŞ dolları

Respublikadan xarici zəmanətlər

1. Respublikadan xarici zəmanətlər razılaşma ilə
Razılaşma ilə
2. Zəmanətin avizolanması
100 AZN


Əlavə xidmətlər

 

1.

Müştərilərə, onların müraciətləri əsasında məktub və arayışların və eyni zamanda əvvəllər verilmiş arayışların təkrarən təqdim edilməsi:
- əvvəllər təqdim edilmiş girovdan azad məktublarının itirilməsi səbəbindən təkrarən təqdim edilməsi;

- bankda girov qeydiyyatında olan əmlaka, əmlak sahibindən başqa əlavə şəxslərin yaşayış qeydiyyatına düşməsinə razılıq məktubunun təqdim edilməsi;

- bankda girov qeydiyyatında olan nəqliyyat vasitəsinin hər hansı bir səbəbdən dövıət qeydiyyat nömrə nişanının dəyişdirilməsinə razılıq məktubunun təqdim edilməsi.

- Qeyri-sahibkar fiziki şəxslərə hesab qalığı haqda arayışların təqdim edilməsi:

a) arayış təqdim edilən tarixə 3 ay və daha artıq müddətə əmanəti olan müştərilər üçün-    

 

b) ”Rabitəbank” ASC-nin 5000 və daha artıq AZN/USD/AVRO limitində GOLD və PLATİNUM kredit kart sahibləri və o cümlədən 5000AZN/USD/AVRO qalığından az olmayan GOLD və PLATİNUM debit kart sahibləri üçün-                                                                                                                                  

c) bütün digər müştərilər üçün- 

Qeyri-sahibkar fiziki şəxslərə hesabın hərəkəti haqda bank çıxarışlarnın təsdiqlənərək təqdim edilməsi

a) çıxarış təqdim edilən tarixə 3 ay və daha artıq müddətə əmanəti olan müştərilər üçün- 

b) ”Rabitəbank” ASC-nin 5000 və daha artıq AZN/USD/AVRO limitində GOLD və PLATİNUM kredit kart sahibləri və o cümlədən 5000AZN/USD/AVRO qalığından az olmayan GOLD və PLATİNUM debit kart sahibləri üçün-

 

c) bütün digər müştərilər üçün

 

 

10 AZN

 

10 AZN


10AZN


Pulsuz

 

Pulsuz

 

5 AZN

 

 

Pulsuz

Pulsuz

 

5 AZN

 

 

 

2.      

 

 Hüquqi və fiziki şəxslərin cari hesabları vasitəsi ilə aparılan əməliyyatlar üzrə müştərinin SMS məlumatlandırılması

a) AZN, USD, EUR hesabları üzrə SMS məlumatlandırılma xidmətinə aylıq qoşulma -

RUR və GBP hesabları üzrə SMS məlumatlandırılma xidmətinə aylıq qoşulma - 

 

b) AZN, USD, EUR hesabları üzrə SMS məlumatlandırılma xidmətinə illik qoşulma -                        

RUR və GBP hesabları üzrə SMS məlumatlandırılma xidmətinə illik qoşulma -

 

 ayda  1 AZN/USD/EUR

ayda  1 USD

 

illik 10 AZN/USD/EUR

illik 10 USD

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosta göndər

Məktub göndərilidi.

К сожалению произошла ошибка, попробуйте через несколько минут.

Adınız
Dostun emaili