PIN Change

 Xidmətə qoşulma qaydası

Xidmət 2 AZN/USD/EUR təşkil edir.

PIN kodunu dəyişmək imkanı məhdudiyyətsizdir.

PIN kodunun dəyişmə qaydası:

  •     PIN-i yalnız ATM-də dəyişmək olar;
  •     Yeni PIN kodu 4 rəqəmdən ibarət olmalıdır;
  •     Bankomatın menyusunda müştəri “Xidmətlər”  seçir;
  •     “Xidmətlər” menyusunda müştəri «PIN Change» seçir;
  •     Yeni pəncərədə müştəri öz yeni PIN kodunu daxil edir;
  •     Növbəti pəncərədə müştəri öz yeni PIN kodunu təsdiq edir;
  •     Əgər müştəri yeni PIN kodunu yanlış təsdiq edirsə, ekranda aşağıdakı səhv çıxır: “PİN nömrəsi səhv yığılıb”;
  •     Belə halda müştəri “TƏKRAR YIĞMAQ ÜÇÜN BU DÜYMƏNİ BASIN” seçməlidir və yeni PIN kodunu iki dəfə yığmalıdır.


Təkrar olunan (5555), bir birinin ardınca gələn (1234) rəqəmləri və ya sizin bütün plastik kartlarınıza bir cür PIN kodunu seçmək məsləhət görülmür.

 

Dosta göndər

Məktub göndərilidi.

К сожалению произошла ошибка, попробуйте через несколько минут.

Adınız
Dostun emaili