Hesabatlar

#mce_temp_url#

 

2018

2018-ci Maliyyə ili üçün Müstəqil Auditorların Hesabatı (12.06.2019)

(Azərbaycan dilində)

 

 

2017

   Audit hesabatı

(Azərbaycan dilində) 

 

2016

  Audit hesabatı

(Azərbaycan dilində) 

             

2015

 Audit hesabatı 

(Azərbaycan dilində)

 

2014

 Audit hesabatı (İngilis dilində)    

 


 

2013

 Audit hesabatı (İngilis dilində)

   

 

 

 

2012

 Audit hesabatı 

  (İngilis dilində)

 


2011

 Audit hesabatı (İngilis dilində)

 

 

2010

 Audit hesabatı (İngilis dilində)

 

 

2009

 Audit hesabatı

  (İngilis dilində)

 Audit hesabatı 

  (Azərbaycan dilində)

 

 

2008

 Audit hesabatı (İngilis dilində)

 

2007

 Audit hesabatı (İngilis dilində)

 

2006

 Audit hesabatı (İngilis dilində)

 

 

2005

 Audit hesabatı (İngilis dilində)

 

2004

 Audit hesabatı (İngilis dilində)

 

2003

  Audit hesabatı (İngilis dilində)

 

 

Aşağıda qeyd edilən reqlament sənədləri yoxdur və ya bank tərəfindən tətbiq edilmir.

  • Bankın dividend siyasəti;
  • Xarici valyuta ilə bağlı riskin qarşısının alınması məqsədi ilə istifadə edilən alətlərin (hecinq alətləri) siyahısı, habelə bu alətlərin qısa izahı;

Digər Hesabatlar

Hər bir risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş aktivlərin həcmi

Faiz risklərinə həssaslıq üzrə təsnifat

 Bankın buraxdığı səhmlər haqqında məlumat

 Kreditlər üzrə yaradılmış adi və məqsədli ehtiyatların məbləği və kredit portfelinə nisbəti

 Balansdankənar öhdəliklərin cəmi və növləri üzrə məbləği

 İri Kredit borclarının məbləği və məcmu kapitala nisbəti

 Bankın hər bir əsas valyuta üzrə ayrılıqda və məcmu açıq valyuta mövqeyi

 Hər bir valyuta(milli və xarici) üzrə aktivlərin və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin bölgüsü barədə məlumat

 Kreditlərin, o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlərin iqtisadi sektorlar üzrə bölgüsü

Səhmdarlar və onların iştirak payları barədə məlumat

Qeyri standart Kreditlərin cəminin kredit portfelində xüsusi çəkisi

 Kreditlərin, o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlərin regionlar üzrə coğrafi bölgüsü

Vaxtı keçmiş kreditlərin məbləği və kredit portfeylində xüsusi çəkisi

 Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı

 

30.09.2019 tarixinə Hesabatlar

 2019 3-cü rüb üçün tam hesabat (25.10.2019)

 

30.06.2019 tarixinə Hesabatlar

 2019 2-ci rüb üçün tam hesabat (20.07.2019)

31.03.2019 tarixinə Rüblük Hesabatlar

 2019 1-ci rüb üçün tam hesabat (15.04.2019)

 2019 1-ci rüb pul axını hesabatı (15.04.2019)

 Açıq valyuta mövqeyinə dair hesabat (31.03.2019)

 

2018-ci Maliyyə ili üçün Müstəqil Auditorların Hesabatı 

 31.12.2018-ci il tarixinə Mütəil Auditorların Hesabatı


31.12.2018 tarixinə Illik Hesabatlar

 2018 İllik Hesabat (25.03.2019)

 Pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatı


30.09.2018 tarixinə Rüblük Hesabatlar

 2018 3-cü rüb üçün tam hesabat

 

30.06.2018 tarixinə Rüblük Hesabatlar

 Pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatı

 2018 2-ci rüb üçün tam hesabat

 

31.03.2018 tarixinə Rüblük Hesabatlar

 2018 1-ci rüb üçün tam hesabat

 

31.12.2017 tarixinə Hesabatlar

     Hesabatı

    Kapitalın dəyişmələri

 

30.09.2017 tarixinə Hesabatlar

30.06.2017 tarixinə Hesabatlar

31.03.2017 tarixinə Hesabatlar

31.12.2016 tarixinə Hesabatlar

30.09.2016 tarixinə Hesabatlar

30.06.2016 tarixinə Hesabatlar

31.03.2016 tarixinə Hesabatlar

31.12.2015 tarixinə Hesabatlar

30.09.2015 tarixinə Hesabatlar

30.06.2015 tarixinə Hesabatlar

31.03.2015 tarixinə Hesabatlar

31.12.2014 tarixinə Hesabatlar

30.09.2014 tarixinə Hesabatlar

 

31.03.2014 tarixinə Hesabatlar

 

Ümumi Hesabatlar

31.12.2013 tarixinə Hesabatlar

30.09.2013 tarixinə Hesabatlar

30.06.2013 tarixinə Hesabatlar

 

31.03.2013 tarixinə Hesabatlar

 

&nbs

Dosta göndər

Məktub göndərilidi.

К сожалению произошла ошибка, попробуйте через несколько минут.

Adınız
Dostun emaili