Zəmanətlər

 

Bank zəmanəti - Bankın Sizin birgə biznes apardığınız tərəf-müqabilinizə, onun banka yazılı tələbnamə verdiyi təqdirdə, müəyyən məbləği ödəmək üzrə öhdəliyidir. Bank zəmanəti alıcı tərəfindən onun satıcı qarşısında öhdəliklərinin lazımi qaydada icrasını təmin edir. Bank zəmanəti eyniadlı məktub əsasında rəsmiləşdirilir.

Rabitəbank zəmanətlərin müxtəlif növlərini təklif edir:

  • ödənişə zəmanət
  • icra zəmanəti
  • avans ödənişinin qaytarılmasına zəmanət
  • müqavilənin yerinə yetirilməsinə zəmanət
  • tender zəmanəti
  • digər zəmanət növləri

Bank zəmanət üzrə aşağıdakı xidmətləri göstərir:

  • Zəmanətlərin açılması, təsdiqi və avizo edilməsi
  • Zəmanətlərlə iş zamanı konsultasiya xidmətlərin göstərilməsı
  • Nüfuzlu müxbir banklar tərəfindən zəmanətlərin təsdiq edilməsi
  • Müştərilərin öz vəsaitləri hesabına zəmanətlərin açılması

Zəmanətlər üzrə tarif cədvəli:

1. 100%-lik likvid təminatla (depozit) İllik 0,2% (birdəfəlik)
2. 1 ilədək
3%-dək (birdəfəlik)
3. 1 ildən yuxarı Razılaşma ilə
4. Şərtlərin dəyişdirilməsi 100 AZN
150 ABŞ dolları

 

 

Dosta göndər

Məktub göndərilidi.

К сожалению произошла ошибка, попробуйте через несколько минут.

Adınız
Dostun emaili