İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondu Kreditləri

                                    

 

Kreditin təyinatı
 •          tətbiqi elmi tədqiqat və təcrübi-layihə işlərinin aparılması
 •          innovativ layihələrin yaradılması
 •          yeni texniki sınaq qurğularının yaradılması
 •          yeni nümunəvi texnikanın yaradılması və istehsalı
 •          yeni texnologiyaların yaradılması
 •          proqram təminatı vasitələrinin yaradılması
 •          informasiyanın qəbulu, emalı, təhlili və ötürülməsi sahəsində yeni xidmətlərin yaradılması
 •          elmi tədqiqat işlərinin istehsalata tətbiqi, onların kommersiyalaşdırılması
Bazar təcrübəsi 6 ay
Məbləğ 10 000 – 5 000 000
Valyuta AZN
Müddət

10 ilədək

Güzəşt müddəti Ümumi müddətin max 50 %-i
Ödəniş forması Aylıq annuitet ödənişlər
Faiz dərəcəsi 5 %
Sənədləşmə/ Fiziki
şəxslər
 •  Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyində vergi ödəyicisinin uçota alınması haqqında şəhadətnamənin notarial
   qaydada təsdiq olunmuş surəti (VÖEN)
 •  Sahibkarın şəxsiyyət vəsiqəsinin notarial qaydada təsdiq olunmuş surəti
 •  Sahibkarlıq subyektinin təqdim etdiyi investisiya layihəsi üzrə fəaliyyət göstərəcəyi yerə və ya əmlaka dair hüquqlarını
    təsdiq edən sənədlərin (reyestrdən
   çıxarış və ya icarə müqaviləsinin notarial qaydada təsdiq edilmiş surətləri)
 •  Məhsul (iş və xidmət) satışı  ilə bağlı müqavilələrin (sövdələşmələrin) surətləri (əgər varsa)
 •  Əsas və dövriyyə vəsaitlərinin alınmasına dair müqavilələrin (sövdələşmələrin) surətləri (əgər varsa)
 •  Görüləcək işə (quraşdırma və daşınma) dair podratçılarla (vasitəçilərlə) olan müqavilələrin (sövdələşmələrin)
    surətləri (əgər varsa)
 •   Layihənin reallaşdırılması üzrə icarə, sığorta və sair müqavilələrin (sövdələşmələrin) surətləri (əgər varsa)
 •   Müvəkkil Kredit Təşkilatları tərəfindən maliyyələşdirilməsinə dair qərar qəbul edilmiş investisiya haqqında məlumat
Sənədləşmə/ Hüquqi
şəxslər
 •   Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən sahibkarlıq subyektinin qeydiyyata alınması haqqında şəhadətnamənin
    notarial qaydada təsdiq olunmuş surəti
 •   Sahibkarlıq subyektinin Nizamnaməsinin notarial qaydada təsdiq olunmuş surəti 
 •   Azərbaycan Respublikasının Statistika Komitəsi tərəfindən uçot vahidlərinin Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi haqqında şəhadətnamənin
    notarial qaydada təsdiq olunmuş surəti
 •   Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyində vergi ödəyicisinin uçota alınması haqqında şəhadətnamənin notarial qaydada
    təsdiq olunmuş surəti (VÖEN)
 •   Kommersiya təşkilatının dövlət reyestrindən çıxarışın(Ədliyyə Nazirliyindən verilmiş) notarial qaydada təsdiq olunmuş surəti
 •   Rəhbərin və təsisçilərin şəxsiyyət vəsiqələrinin notarial qaydada təsdiq olunmuş surəti
 •   Sahibkarlıq subyektinin təqdim etdiyi investisiya layihəsi üzrə fəaliyyət göstərəcəyi yerə və ya əmlaka dair hüquqlarını təsdiq edən
    sənədlərin (reyestrdən çıxarış və ya icarə müqaviləsinin notarial qaydada təsdiq edilmiş surətləri)
 •   Məhsul (iş və xidmət) satışı  ilə bağlı müqavilələrin (sövdələşmələrin) surətləri (əgər varsa)
 •   Əsas və dövriyyə vəsaitlərinin alınmasına dair müqavilələrin (sövdələşmələrin) surətləri (əgər varsa)
 •   Görüləcək işə (quraşdırma və daşınma) dair podratçılarla (vasitəçilərlə) olan müqavilələrin (sövdələşmələrin) surətləri (əgər varsa)
 •    Layihənin reallaşdırılması üzrə icarə, sığorta və sair müqavilələrin (sövdələşmələrin) surətləri (əgər varsa)
 •    Müvəkkil Kredit Təşkilatları tərəfindən maliyyələşdirilməsinə dair qərar qəbul edilmiş investisiya haqqında məlumat

Dosta göndər

Məktub göndərilidi.

К сожалению произошла ошибка, попробуйте через несколько минут.

Adınız
Dostun emaili