Cari Hesabın SMS Məlumatlandırma Xidməti


    Cari Hesabın SMS Məlumatlandırma Xidmətinə qoşulmasını aşağıda göstərilən addımlarla edə bilərsiniz:

     1. Şəxsiyyət vəsiqənizin ön və arxa üzünün scan edilərək daxil olunması
     2. Ərizə formasın yüklənməsi, vacib məqamların doldurulması və scan versiyanın əlavə edilməsi

 Tarif:  1 aylıq – 1 AZN/USD/EUR
 1 illik – 10 AZN/USD/EUR
Faylı seçin..
Faylı seçin..
Faylı seçin..
Göndər

Dosta göndər

Məktub göndərilidi.

К сожалению произошла ошибка, попробуйте через несколько минут.

Adınız
Dostun emaili