MasterCard Business

                                        Tariflər

 Qiyməti

 1 il - 30 AZN 20(USD/EUR)

 2 il - 35 AZN 25(USD/EUR)

 3 il - 45 AZN 30(USD/EUR)

 Əlavə karta görə xidmət haqqı

 1 il - 30 AZN 20(USD/EUR)

 2 il - 40 AZN 30(USD/EUR)

 3 il - 50 AZN 40(USD/EUR)

 Cərimələr /Kart texniki zədələndikdə  1 il - 30 AZN 20(USD/EUR)

 2 il - 40 AZN 30(USD/EUR)

 3 il - 50 AZN 40(USD/EUR)

Dosta göndər

Məktub göndərilidi.

К сожалению произошла ошибка, попробуйте через несколько минут.

Adınız
Dostun emaili