Mərkəzi bankın əlaqə məlumatları

Şikayət etmək üçün mümkün vasitələr

Müraciətlər əməkdaşlar tərəfindən etik-davranış qaydaları çərçivəsində araşdırılır,
xarakterindən asılı olaraq, müraciətçilərlə görüşlər keçirilir, məsləhət və izahatlar verilir.

Şikayət və ya təklifinizi bildirin

Müraciətlərə baxılma prosesi

Müraciətlər əməkdaşlar tərəfindən etik-davranış qaydaları çərçivəsində araşdırılır, xarakterindən asılı olaraq, müraciətçilərlə görüşlər keçirilir, məsləhət və izahatlar verilir.