Kartın şərtləri
 • ‘‘Kartmane Biznes’’ debit kartı maksimum 5 illik müddətə verilir.
 • ‘‘Kartmane Biznes’’ məhsulu üzrə karta bağlı bank hesabı Azərbaycan manatı valyutasında açılır.
 • “Kartmane Biznes” debit kartda olan vəsait qalığına müştərinin xeyrinə illik 4 % gəlir hesablanır.
 • Hesabda olan vəsaitin faiz hesablanacaq minimal qalıq məbləği 100 AZN, maksimal qalıq məbləği isə 10 000 AZN qəbul edilir.
 • Gündəlik hesablanan faizlərin hər ayın son təqvim(və ya bank günü) günü kapitallaşdırılır, yəni hesab qalığına əlavə edilir.
 • Hesablanmış faizlər sistem tərəfindən avtomatik olaraq ödəmə mənbəyindən vergi tutulduqdan və dövlət büdcəsinə ödənildikdən sonra müştərinin hesab qalığına əlavə edilir. 
 • Müştəri kartdakı vəsaitin qalığına illik gəlir faizlərinin hesablanmasını istədikdə İnternet Bankçılıq kabinetində müvafiq bölümdə “Aktiv et” düyməsini, faizlərin hesablanmasını istəmədikdə isə “Deaktiv et” düyməsinə klikləyərək xidmətdən imtina edə bilər.
Kart üzrə xidmət haqqı tarifləri
 • Kart üzrə xidmət haqqı kartın qalıq məbləğindən bank tərəfindən birtərəfli qaydada hər növbəti il üçün əvvəlcədən tutulur.
 • Hesablanmış bonuslar kart üzrə xidmət haqqının ödənilməsinə Bank tərəfindən birtərəfli qaydada yönəldilə bilər.
 • Hər növbəti ildə xidmət haqqı 3 ay ərzində ödənilmədiyi təqdirdə kart bloklaşdırılır.
 • 6 ay ərzində xidmət haqqı ödənilməyən kartlar bağlanaraq ləğv edilir. 
 • “Kartmane Biznes” debit kartlarının qiyməti, ATM və POS terminallar vasitəsilə nağlaşdırma, konvertasiya və digər əməliyyatlar üzrə tariflər ““Rabitəbank” ASC-nin fiziki və hüquqi şəxslərə göstərilən xidmətlər üzrə tarif cədvəli”-nə əsasən müəyyən olunur.
 • “Kartmane Biznes” debit kartı vasitəsilə Kartdan karta (Card to Card) əməliyyatlarına və Azart/Mərc oyunlarına təşkil edən İnternet saytlarında və POS terminallarında ödəniş edilməsinə icazə verilmir.
 • “Kartmane Biznes” müqaviləsinin vaxtı bitdikdə, kart qalığında olan vəsaitə faiz hesablanması dayandırılır və müştərinin müraciəti ilə kart yeni müddətə yeni şərtlərlə uzadılır.
Keşbək bonuslarının hesablanması və kapitallaşması

“Kartmane Biznes” debit kartlarında aparılan əməliyyatlar üzrə keşbək bonuslarının hesablanması aşağıda qeyd edilən şəkildə aparılır:

 • Keşbək bonuslarının hesablanması Kartmane debit kartlarda olduğu kimi “Keşbek 1”, “Keşbek 2” və “Keşbek 3” keşbək növlərinin hesablanma qaydasına uyğun şəkildə həyata keçirilir. Gələcəkdə bankın qərarına əsasən Kartmane debit kart üzrə keşbək növlərində hər hansı bir dəyişiklik edilərsə bu dəyişiklik Kartmane Biznes debit kartına da şamil ediləcək.Müştərinin bu 3 keşbək növündən birini seçmək imkanı var.
 • Maksimal hesablanacaq keşbək(cashback) məbləği aylıq 200 AZN təşkil edir. Dövriyyə üzrə tələblər - ATM cash, Pos Cash, Card to Card, kredit və bank ödənişləri, nəqliyyat (hava nəqliyyatı istisna) rabitə, mərc oyunları, dövlət büdcə və kommunal ödənişləri, Quasi cash ödənişləri istisna olaraq, digər ödənişlər üzrə dövriyyə nəzərə alınır.
 • Müştəri hesablanmış keşbək bonuslarını hər növbəti ayın əvvəli sahibkar cari hesabına bağlı Kartmane Biznes debit kartına köçürür.
 • Müştəri keşbək bonuslarının hesablanmasını istədikdə Rabitəbank mobil tətbiqində müvafiq bölümdə “Aktiv et” düyməsini, keşbək bonuslarının hesablanmasını istəmədikdə isə “Deaktiv et” düyməsinə klikləyərək xidmətdən imtina edə bilər.
Keşbek 1 │ YDM & Restoranlar

lkədaxili və ölkəxarici əməliyyatlar, AZN kartlar) maksimal aylıq keşbek məbləği 50 AZN.

Hesablanma qaydası:

YDM 10% Cashback - Aylıq minimum 1000 AZN məbləğində ümumi kart dövriyyəsi edildiyi halda, həmin dövriyyənin YDM-də xərclənən məbləğlərə şamil edilir.

1000 AZN və daha çox dövriyyə edən müştərilər YDM şəbəkələrindəki xərcləmənin bonuslarını qazanmaq üçün əməliyyatlarının ən azı 500 AZN-i cədvəldə qeyd olunan MCC-lər üzrə əməliyyatlardan istisna olmalıdır.

YDM 5% Cashback - Aylıq minimum 250 AZN məbləğində ümumi kart dövriyyəsi edildiyi halda, həmin dövriyyənin  YDM-də xərclənən məbləğlərə şamil edilir. 

250-800 AZN arası dövriyyə edən müştərilər YDM şəbəkələrindəki xərcləmənin bonuslarını qazanmaq üçün əməliyyatlarının ən azı 50 AZN-i cədvəldə qeyd olunan MCC-lər üzrə əməliyyatlardan istisna olmalıdır.

Restoranlar 5% Cashback - aylıq min 800 AZN dövriyyə edildiyi halda, YDM-də qazanılan 10% cash back məbləği ilə eyni zamanda, restoranlarda xərclənən məbləğlərə şamil edilən cashback

800 AZN və daha çox dövriyyə edən müştərilər üzrə YDM şəbəkələrindəki xərcləmənin bonuslarını qazanmaq üçün əməliyyatlarının ən azı 450 AZN-i aşağıdakı cədvəldə qeyd olunan MCC-lər üzrə əməliyyatlardan istisna olmalıdır.

*Qeyd : Dövriyyə üzrə tələblər - ATM cash, Pos Cash, Card to Card, kredit ödənişləri, nəqliyyat (hava nəqliyyatı istisna) rabitə, mərc oyunları, dövlət və kommunal ödənişləri, Quasi cash ödənişləri istisna olaraq, digər ödənişlər üzrə dövriyyə nəzərə alınır. Rabitəbankın Mobil app vasitəsi ilə aparılan əməliyyatlara görə Cashback hesablanmır.

Keşbek 2 │ Bütün ödənişlər

"Bütün ödənişlər" (ölkədaxili və ölkəxarici əməliyyatlar, AZN kartlar) maksimal aylıq keşbek məbləği 200 AZN.

Hesablanma qaydaları: 

YDM-lərdə edilən istənilən bütün ödənişlərə, minimum dövriyyə tələbi olmadan 1% cashback hesablanır. 

Sığorta ödənişlərinə 1,5 % cashback hesablanır

Digər əməliyyatlar üzrə edilən bütün ödənişlərə, minimum dövriyyə tələbi olmadan 2% cashback hesablanır.

Notarius ödənişlərinə, minimum dövriyyə tələbi olmadan 1,5 % cashback hesablanır

*Qeyd : Dövriyyə üzrə tələblər - ATM cash, Pos Cash, Card to Card, kredit ödənişləri, nəqliyyat (hava nəqliyyatı istisna) rabitə, mərc oyunları, dövlət və kommunal ödənişləri, Quasi cash ödənişləri istisna olaraq, digər ödənişlər üzrə dövriyyə nəzərə alınır. Rabitəbankın Mobil app vasitəsi ilə aparılan əməliyyatlara görə Cashback hesablanmır.

Keşbek 3 │ Marketlər & Restoranlar

(Ölkədaxili və ölkəxarici əməliyyatlar, AZN kartlar) maksimal aylıq keşbek məbləği 50 AZN.

Market 2% - Aylıq min 300 AZN dövriyyə edildiyi halda Marketlərdə xərclənən məbləğlərə şamil edilən cash back. 300 AZN və yuxarı dövriyyə edən müştərilər üzrə Market  şəbəkələrindəki xərcləmənin bonuslarını qazanmaq üçün minimum 50 AZN məbləğində əməliyyatlar Dövriyyə üzrə istisnalar, YDM və Market  başqa yerlərdə olmalıdır.

Market 5% - Aylıq min 600 AZN dövriyyə edildiyi halda Marketlərdə xərclənən məbləğlərə şamil edilən cash back. 600 AZN və yuxarı dövriyyə edən müştərilər üzrə Market şəbəkələrindəki xərcləmənin bonuslarını qazanmaq üçün minimum 100 AZN məbləğində əməliyyatlar Dövriyyə üzrə istisnalar, YDM və Market başqa yerlərdə olmalıdır.

Market 5% və Restoranlar 5 % - Aylıq min 800 AZN dövriyyə edildiyi halda, Marketlərdə qazanılan 5% cash back məbləği ilə eyni zamanda, restoranlarda xərclənən məbləğlərə şamil edilən cash back.
800 AZN və yuxarı dövriyyə edən müştərilər üzrə Market və Restoran şəbəkələrindəki xərcləmənin bonuslarını qazanmaq üçün minimum 150 AZN məbləğində əməliyyatlar Dövriyyə üzrə istisnalar, Restoran, YDM və Market başqa yerlərdə olmalıdır.

*Qeyd : Dövriyyə üzrə tələblər - ATM cash, Pos Cash, Card to Card, kredit ödənişləri, nəqliyyat (hava nəqliyyatı istisna) rabitə, mərc oyunları, dövlət və kommunal ödənişləri, Quasi cash ödənişləri istisna olaraq, digər ödənişlər üzrə dövriyyə nəzərə alınır. Rabitəbankın Mobil app vasitəsi ilə aparılan əməliyyatlara görə Cashback hesablanmır.

Dövriyyə üzrə istisnaların MCC kodları

Kartdan karta: 4829,6536,6537,6538,6532
Dövlət: 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9405
Nəqliyyat: 4011, 4111, 4112, 4119, 4121, 4131, 4214, 4215, 4225, 4411, 4457, 4468, 4784, 4789
Kommunal xidmətlər: 4900
Kabel/peyk: 4899, 4814, 4816
Quasi Cash: 6540, 6012, 6050, 6051
Mərc: 7995,7801
ATM/POS Cash: 6010, 6011
Asan: 1100

Dövriyyə üzrə MCC kodları

Kafe/restoranlar: 5811,5812,5813,5814,1339,1340,1341,1347, 1349,1399, 2002, 2340
YDM: 5542,5172,5983,5541,9752
Market/supermarket: 5411,5422,5441,5451,5462,5499,5921
Sığorta: 6211, 6300
Notarius: 8111

Keşbek paketləri haqqında vacib qeydlər

Ay ərzində (cari ayın 5-dən növbəti ayın 5-dək olmaqla) mobil tətbiq vasitəsi ilə "YDM&Restoranlar", "Bütün ödənişlər", "Marketlər&Restoranlar" və "Azercell", "Miles" paketləri arasında istənilən istiqamətdə istənilən sayda opsiyanı dəyişə bilərsiniz . Ay ərzində edilən tarif paketi dəyişiklikləri növbəti aydan qüvvəyə minir. Qeyd edilən paketlər arasında ilk dəfə dəyişiklik edilən zaman tarif paketi dəyişiklikləri dərhal qüvvəyə minir. Kartlar müştərilərə ilkin olaraq “Bütün ödənişlər” tarif paketi ilə təqdim edilir.

 • Kartı istifadə etdiyiniz müddətdə 1-ci dəfə pulsuz dəyişib seçim etmə imkanı.
 • Hər növbəti dəfəyə görə 4,99 manat komissiya tədbiq edilir. (Ay ərzində tarif paketinin dəyişmə sayından asılı olmayaraq xidmət haqqı bir dəfə tutulur. Cari ayın əvvəlinə mövcud olan tarif paketi ilə növbəti aya keçid zamanı olan tarif paketi eyni qaldığı halda ay ərzində tarif dəyişikliyinə görə tutulan komissiya haqqı müştəriyə qaytarılır, 1-ci dəfə pulsuz dəyişmə imkanı limitindən istifadə edildikdə bərpa edilir. Hesabda kifayət qədər vəsait olmadıqda opsiyanın dəyişdirilməsi mümkün olmur)
 • Növbəti ay üzrə keşbek dövrü müştərinin təqvim ayına son aktiv olan opsiya ("YDM&Restoranlar" və ya "Bütün ödənişlər" və ya "Marketlər&Restoranlar" və ya "Azercell" və ya "Miles") ilə davam edir.
 • Ay (cari ayın 5-dən növbəti ayın 5-dək olmaqla) ərzində dəyişmə yalnız növbəti dövrə aid olur.
 • Keşbek bonusları ayın son iş günü hesablanaraq növbəti aydan, lakin istənilən halda ayın 5-dən gec olmamaq şərtilə, bonus hesabına otuzdurulacaq.
 • Mövcud keşbek paketindən digər keşbek paketinə keçid edərkən cari ay ərzində toplanılan ballar keçid olan (yeni seçdiyiniz ) keşbek növünə uyğun hesablanır. Yeni keşbek paketinin şərtlərinə uyğun olmayan mövcüd ballar sıfırlanır.

Ay ərzində (cari ayın 5-dən növbəti ayın 5-dək olmaqla) mobil tətbiq vasitəsi ilə müştəri "YDM&Restoranlar", "Bütün ödənişlər", "Marketlər&Restoranlar" paketlərdən “Azercell” və ya “Miles” paketinə keçid aldıqda, qazanılan ballar AZN kart hesabına məbləğ olaraq avtomatik köçürülür.

Ay ərzində “Azercell” və ya “Miles” paketlərindən "YDM&Restoranlar", "Bütün ödənişlər", "Marketlər&Restoranlar" paketlərinə keçid aldıqda, qazanılan ballar (millər) “Azercell” paketi üzrə Azercell danışıq dəqiqələrinə/Azercell İnternet paketinə, “Miles” paketi üzrə isə “aviabilet”, “otel” və “rent a car” ödənişi edilərək dəyişilməlidir. Qazanılan ballar (millər) “Azercell” paketi üzrə “Azercell danışıq dəqiqələrinə/Azercell İnternet paketinə” və ya “Miles” paketi üzrə “aviabilet”, “otel” və ya “rent a car” ödənişləri üzrə dəyişdirilmədiyi halda 1/50 nisbətində keçid olunan Keşbek paketinə transfer edilir. “Azercell” və “Miles” paketləri arası dəyəşəklik zamanı qazanılmış ballar (millər) olduğu kimi yeni paketə transfer edilir. “Miles”  paketindən digər “Keşbek” paketlərinə keçid alınan zaman qazanılmış millərin transferi zamanı, aylar üzrə ayrılıqda 5000 mil üzərində qazanılmış bonuslar (yalnız bankın təqdim etdiyi) ləğv edilir. "YDM&Restoranlar", "Bütün ödənişlər", "Marketlər&Restoranlar" paketlərindən “Azercell” və ya “Miles”paketinə və əksinə keçid olan zaman, keçid olunacaq Keşbek paketi qüvvəyə minənədək hesablanacaq və qalıq olaraq qalan ballar (millər) yuxarıda qeyd olunan hesablamaya əsasən yeni Keşbek paketinə tranfer edilir. “Keşbek” paketləri istifadəsi zamanı ay ərzində istifadə edilməmiş ballar (millər) yaxud istifadə edildikdən sonra qalıq olaraq qalan ballar (millər) növbəti aylara keçirilir. Kartın müddəti bitdikdə, “Keşbek” paketləri üzrə hesablanmış ballar (millər) kart müddəti uzadılmadıqda ləğv edilir. Ödənişlər zamanı əldə edilən ballar (millər) ödənişin geri qaytarılması əməliyyatı həyata keçirilən zaman ləğv edilir.

Keşbek hesablanması üçün Plastik kartları arasında dəyişmək imkanı:

 • 01.05.2022-ci il tarixindən etibarən yalnız ilk sifariş edilən (işlək) karta keşbek hesablanır.
 • 01.05.2022-ci il tarixdən etibarən mövcud və yeni AZN valyutası ilə əldə edilmiş 2 və daha artıq sayda MC World/Visa Rewards (yaşıl-debit) plastik kartlarına keşbek hesabalanmayacaq.
 • 01.05.2022-ci il tarixindən etibarən 2 və daha artıq sayda MC World/Visa Rewards (yaşıl) debit plastik kartlarına keşbek hesabalanması müştəri seçiminə əsasən müəyyən etdiyi yalnız 1 (bir) karta hesablanacaq (Bu qayda mövcud olan və yeni AZN valyutası ilə əldə edilmiş kartlara aid edilir).
 • Ay ərzində (cari ayın 1-dən 31-dək olmaqla) Məlumat mərkəzi vasitəsi ilə müştərinin seçiminə əsasən bir kartdan digər kartlar arasında bir dəfə keşbek hesabalanmasını dəyişə bilər.

Ay ərzində edilən dəyişikliklər növbəti aydan qüvvəyə minir:

 • Kartı istifadə etdiyi müddətdə 1-ci dəfə pulsuz dəyişib seçim etmə imkanı.
 • Hər növbəti dəfəyə görə 5 manat komissiya tədbiq edilir. (Hesabda kifayət qədər vəsait olmadıqda kartın dəyişdirilməsi mümkün olmur).
 • Ay ərzində dəyişmə yalnız növbəti dövrə (ayın 1-dən) aid olur.

Keşbek bonuslarından istifadə müddəti:

Bonuslar müştəri tərəfindən müvafiq bonusun hesablanması üçün əsas olan əməliyyatın həyata keçirildiyi tarixdən deyil, müvafiq əməliyyatın bankın daxili sistemində əks etdirildiyi tarixdən hesablanmağa başlayır. Əgər cari ay üzrə aparılan əməliyatlara görə silinmə növbəti ayın ilk 3 iş günü ərzində həyata keçiriləcəksə, bu halda bonuslar cari ay üzrə hesablanacaqdır. Cari ay üzrə silinmə növbəti ayın ilk 3 iş günündən sonra daxil olduqda bonuslar növbəti ay üzrə hesablanacaq. Hər hansı bir səbəbdən dayandırılmış, başa çatmamış və ya ləğv edilmiş əməliyyatlar üzrə bonus hesablanmır və hesablanmış bonuslar ləğv edilir. İlin son gününə (31 dekabr günün sonuna qədər) qədər toplanan bonuslar növbəti ilin 1 mart tarixində günün sonuna qədər istifadə edilmədikdə sıfırlanır.