Tariffs

“Rabitəbank” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin

 Hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara göstərilən xidmətlər üzrə

TARİF CƏDVƏLİ

1.Hesabın açılması

1.1. Hesablaşma hesabının açılması

·         AZN

·         USD/EUR/GBP/RUB

 

Pulsuz

10 AZN

1.2. Əmanət hesabının açılması

Pulsuz

1.3. Ssuda hesabının açılması

Pulsuz

2. Çek kitabçasının verilməsi

10 AZN

3. Nağd pul əməliyyatları

3.1. Hesaba nağdsız şəkildə mədaxil edilmiş və ya digər filialın kassasından hesaba nağd şəkildə mədaxil edilmiş vəsaitin  verilməsi

·         AZN

·         USD/GBP/RUB

·         EUR

 

 

0.5%

0.6%  min. 5 USD

0.6%  min. 5 EUR

3.2. Hesabın açıldığı filialın kassasından  hesaba nağd şəkildə mədaxil edilmiş vəsaitin, mədaxil edildiyi tarixdən 1 il ərzində nağdlaşdırılması*

*Vəsaitin hesaba mədaxil edildiyi tarixdən 1 il keçdikdən sonra nağdlaşdırma zamanı xidmət haqqı 3.1. bəndinə uyğun olaraq tutulur

Pulsuz

3.3. Rusiya rublu valyutası ilə hesaba vəsaitin nağd şəkildə mədaxili

3%

3.4. Əmanət məbləği və ona hesablanmış faizlərin ödənilməsi

*Əmanət hesabına nağdsız şəkildə mədaxil edilmiş vəsaitin nağdlaşdırılmasına görə xidmət haqqı tarif cədvəlinin 3.1 bəndinə uyğun olaraq tutulur

Pulsuz

4. Nağdsız mübadilə əməliyyatları

0,3%

5. Köçürmələr

5.1. Bankdaxili köçürmələr

Pulsuz

5.2. Ölkədaxili köçürmələr (manat)

0,12% min. 0.5 AZN maks. 95 AZN

5.3. Ölkədaxili  təcili köçürmələr (manat)

Tarif 0.05 %

5.4. Ölkəxarici və ölkədaxili valyuta köçürmələri

·         USD

·         EUR

·         GBP

·         digər valyutalar üçün

 

0.3% min. 25 USD maks. 400 USD

0.3% min. 25 EUR maks. 400 EUR

0,3% min. 30 GBP maks. 300 GBP

 0.3% min. 25 USD  maks. 400 USD

5.5. İcra olunmuş köçürmənin rekvizitlərinin dəyişdirilməsi, araşdırılması  və ya ləğvi

·         AZN

·         USD/EUR/GBP/digər valyutalar

Fərdi sahibkarlar üçün

Hüquqi şəxslər üçün

 

 

20 AZN

 

30 USD müxbir xərclər*

50 USD müxbir xərclər*

*Qeyd:

1. Köçürmələr və daxilolmalar zamanı vasitəçi banklar tərəfindən tutulan əlavə xərclər müştəri tərəfindən tutulur;    

2. Beynəlxalq multivalyuta hesablaşmaları zamanı məzənnə fərqi riski müştərinin üzərinə düşür.

6. Sənədlər, arayışlar və hesabdan çıxarışlar

6.1. Hesab üzrə çıxarışın təsdiqlənərək verilməsi:

·         İlkin (gündəlik) çıxarışın verilməsi

·         Hesab üzrə dövriyyə sənədinin verilməsi (hər bir nüsxə üçün)

·         İnternet/ Mobil Bankinq vasitəsi ilə çap edilmiş çıxarışın bank tərəfindən təsdiqlənməsi

 

Pulsuz

10 AZN

 

Pulsuz

6.2. Sənədlərdən surət və ya dublikatın çıxarılması

2 AZN

7. Akkreditiv

7.1. Akkreditivin açılması

0.3% min. 100 USD

7.2. Akkreditivin qabaqcadan avizolanması

0.1% min. 50 USD

7.3. Akkreditivin avizolanması

0.1% min. 50 USD maks. 500 USD

7.4. Akkreditivin təsdiqi

Müxbir bank(lar) tərəfindən tutulan komissiya 0.3%

7.5. Ödəniş

0.3%  min.  20 USD maks. 500 USD

7.6. Şərtlərin dəyişdirilməsi (təsdiqləmə və məbləğin artırılmasından başqa) və ya ləğvi

50 USD

7.7. Akkreditivin məbləğinin artırılması

0.2% min. 50 USD (artırılan məbləğdən)

7.8. Sənədlərin qəbulu və yoxlanılması

0.1%  min. 50 USD  maks. 1000 USD

7.9. Daxil olan sənədlərdəki fərqlərə görə komissiya

50 USD

7.10. Akkreditivin transferi

0.1% min. 100 USD

7.11. Akkreditivin layihəsinin hazırlanması

30 USD

8. İnkasso əməliyyatları

8.1. Sənədlərin inkassoya qəbul edilməsi

0.3%  min. 50 USD

8.2. Ödəməyə və ya akseptə qarşı sənədlərin çatdırılması (həm idxal, həm də ixrac əməliyyatları üzrə)

0.3%  min. 50 USD

8.3. Ödənişsiz sənədlərin çatdırılması və ya ödənilməmiş sənədlərin geri qaytarılması

0.1%  min. 50 USD

8.4. Şərtlərin dəyişdirilməsi/inkasso tapşırığının ləğvi

50 USD

9. Zəmanət məktubları

9.1. Ölkədaxili zəmanətlər

·         100%-lik likvid təminatla (depozit)

·         1 ilədək

·         1 ildən yuxarı

 

illik 0.2% (birdəfəlik)

3%-dək (birdəfəlik)

Razılaşma ilə

9.1.1. Şərtlərin dəyişdirilməsi

·         AZN

·         USD

 

100 AZN

150 USD

9.2. Ölkəxarici zəmanətlər

Razılaşma ilə

9.2.1.  Zəmanətin avizolanması

100 AZN

10. Kredit əməliyyatları

10.1. Hüquqi şəxslərə və sahibkar fiziki şəxslərə verilən kreditlərin rəsmiləşdirilməsi:

·         <=50 000 AZN

·         >50 001 AZN

 

 

 1%

0.6%

10.2. Fondlar tərəfindən maliyyələşən kreditlərin rəsmiləşdirilməsi

Fond vəsaitinin istifadə edilməsi qaydasına  uyğun

11. Əlavə xidmətlər

11.1. İnternet/ Mobil bankçılıq xidmətinə qoşulma

Pulsuz

11.2. Cari hesablar vasitəsilə aparılan əməliyyatlar üzrə müştərinin SMS məlumatlandırılması:

·         AZN

·         USD/EUR

·         GBP/RUB

 

 

aylıq 1 AZN    /    illik 10 AZN

aylıq 1 USD/EUR    /    illik 10 USD/EUR

aylıq 1 USD    /    illik 10 USD

Send to friend

Email has been sent.

Error. Please try again in a few minutes.

Your Name
Friends email