Onlayn sifariş

Avtonəqliyyat vasitələrinin icbari sığortası

Bu sığorta növü üzrə sığorta haqqı, nəqliyyat vasitəsinin növündən, hüquqi və fiziki şəxsə məxsus olmasından, mühərrik həcmindən, yük götürmə qabiliyyətindən və sərnişin sayından asılı olaraq 50 manatdan 300 manatadək dəyişir. Əvvəlki illərdə sığorta hadisəsi olub-olmamasından (bonus-malus) asılı olaraq sığorta haqqı 50 manatdan daha az və 300 manatdan daha çox da ola bilər. Bu sığorta növü üzrə sığorta məbləği, yəni hadisə baş verdikdə sığorta şirkəti tərəfindən zərər çəkənlərə ödəniləcək məbləğ, əmlaka dəyən zərər üzrə 5,000 manat, səhhətə dəyən zərər üzrə 50,000 manat (1 nəfərə 5,000 manat olmaqla), ümumilikdə 55,000 manat təşkil edir. Bu sığorta yeganə sığorta növüdür ki, burda ödəniş verildikdə sığorta məbləği azalmır.

Avtonəqliyyat vasitələrinin icbari sığortası