Kart növü və xidmət haqqı

Premium Debet ✔

Kartın Növü: VISA Infinite Kartmane, Mastercard Black Kartmane

Premium Kartmane kartlarının hazırlanması üzrə xidmət haqqı:

 • Kart hesabına 15 000 AZN/USD/EUR minimal mədaxil etdikdə kart pulsuz verilir.
 • Visa İnfinite 299 AZN/170 USD/EUR illik
 • Mastercard Black 199 AZN/120USD/EUR illik
 • Kartmane hesabı açılan zaman, həmçinin “Online” sifariş olunan kartlar kassadan məxaric olunana qədər (müştəri kartı götürmədən öncə), ilkin olaraq Müştəri hesaba ən azı 15 000 AZN/USD/EUR mədaxil etdiyi halda, həmin Kartmane hesabı üzrə birinci il üçün illik xidmət haqqı tutulmur. Kart itirildiyi halda yeni kartın alınması üçün xidmət haqqı ödənilməlidir. Kartın müddəti : 60 ay

Premium Kredit ✔

Kartın Növü: VISA Infinite Kartmane, Mastercard Black Kartmane

Premium Kartmane kartlarının hazırlanması üzrə xidmət haqqı:

 • Kart hesabına 15 000 AZN/USD/EUR minimal mədaxil etdikdə kart pulsuz verilir.
 • Visa İnfinite 299 AZN/170 USD/EUR illik
 • Mastercard Black 199 AZN/120USD/EUR illik
 • Kartmane hesabı açılan zaman, həmçinin “Online” sifariş olunan kartlar kassadan məxaric olunana qədər (müştəri kartı götürmədən öncə), ilkin olaraq Müştəri hesaba ən azı 15 000 AZN/USD/EUR mədaxil etdiyi halda, həmin Kartmane hesabı üzrə birinci il üçün illik xidmət haqqı tutulmur. Kart itirildiyi halda yeni kartın alınması üçün xidmət haqqı ödənilməlidir. Kartın müddəti: 60 ay
Premium Kartmane Kredit istifadə şərtləri
 
  Nağd Əməliyyatlar Nağdsız Əməliyyatlar
İllik faiz dərəcəsi ✔  25% (EUR və USD, 10%) ✔  25% (EUR və USD, 10%)
Güzəşt Müddəti ✔  Yoxdur ✔  100 günədək *
Minimum Ödəmə ✔  Kredit qalığının 5%-i həcmində ✔  Kredit qalığının 5%-i həcmində
Ödəniş tarixi ✔  Hər ayın 1-dən 10-na kimi ✔  Hər ayın 1-dən 10-na kimi
Gecikmə Faizi
✔  Minimum ödəniş olunmazsa 36 %,
(EUR və USD kartlarında 15%)
✔  Minimum ödəniş olunmazsa 25 % (EUR və USD kartlarında 10%), güzəşt müddəti bitdikdən sonra minimum ödəniş olunmazsa 36 % (EUR və USD kartlarında 15%)
Overdrafta düşmüş məbləğə illik faiz ✔  36% (EUR və USD, 20%) ✔  36% (EUR və USD, 10%)
Xərcləmə Müddəti ✔  Ay ərzində ✔  Ay ərzində
Hesab Kəsim Tarixi ✔  Hər ayın son iş günü ✔  Hər ayın son iş günü
Son Ödəmə Tarixi - ✔  Növbəti 3-cü ayın 10-u
Nağdlaşdırma Limiti ✔  100% -
Nağdlaşdırma Komissiyası ✔ Maksimum 2% -
Kart Blok Olunma ✔  Ardıcıl olaraq 2 dəfə minimum ödəniş olunmazsa kart blok olunur (qrafik üzrə borc ödənildikdə blokdan azad edilir) ✔  Ardıcıl olaraq 2 dəfə minimum ödəniş olunmazsa kart blok olunur (qrafik üzrə borc ödənildikdə blokdan azad edilir)

 

 

 

 

 
Müddətin uzadılması:
 
✔  Kredit xəttinin müddətinin bitməsinə 30 gün qalmış bank tərəfindən borcalanın maliyyə vəziyyəti yenidən təhlil olunur və bank öz mülahizəsinə əsasən istifadə müddətini növbəti 24 ay müddətində uzada bilər.
 
*Bank tərəfindən Kredit xəttinin istifadə müddəti uzadılmazsa qalıq borc məbləği avtomatik olaraq aşağıdakı kimi annuitet ödənişə bölünür və cari güzəşt müddəti ləğv edilir:
 
✔  Qalıq borc məbləği 3 000 AZN-dən azdırsa, həmin məbləğ 12 ay müddətinə illik 29%-lə
✔  Qalıq borc məbləği 3 000 AZN-dən çox olarsa, həmin məbləğ 24 ay müddətinə illik 29%-lə
✔  Bank, Kredit xəttinin müddətinin uzadılması və ya qalıq borc məbləğinin annuitet ödənişə bölünməsi barədə məlumatı Borcalanın Banka təqdim etdiyi mobil nömrəsinə sms göndərməklə bildirəcək.

 

Kredit kartının ödənilmə vasitələri:
Kredit ödənişlərinizi vaxtlı-vaxtında aparmaq üçün aşağıdakı üsullardan istifadə edə bilərsiniz: E-manat , InternetBank, Mobil app, Onlayn Kredit Ödəmə səhifəsinə ⏎ keçid edərək ödənişi icra edə bilərsiniz. İstifadə edilən zaman Kredit ödəniş təyinatı seçilməlidir. 
 
Qeyd: Kredit  borcun ödənilməsi üçün  Card to Card üsulu tövsiyə edilmir.
Kartın əldə edilməsi

Premium Debet ✔

 • Aylıq ödəniş seçimi edən müştərilər üçün aylıq orta qalıq 10 000 AZN/USD/EUR və artıq olduqda və ya aylıq dövriyyə (hesaba mədaxil olan vəsaitlər nəzərə alınmır və nağdsız retail dövriyyə nəzərə alınır) 1 200 AZN/USD/EUR və artıq olduğu halda həmin ay üzrə xidmət haqqı tutulmur.
 • Müqavilə tarixindən bir il bitdikdən sonra kartın hesabında qalıq 15 000AZN/USD/EUR və ya illik dövriyyə 15 000 AZN/USD/EUR  (hesaba mədaxil olan vəsaitlər nəzərə alınmır və nağdsız retail dövriyyə nəzərə alınır) və artıq olduğu halda növbəti il üzrə xidmət haqqı tutulmur.

Premium Kredit ✔

 • Aylıq ödəniş seçimi edən müştərilər üçün aylıq orta qalıq 10 000 AZN/USD/EUR və artıq olduqda və ya aylıq dövriyyə (hesaba mədaxil olan vəsaitlər nəzərə alınmır və nağdsız retail dövriyyə nəzərə alınır) 1 200 AZN/USD/EUR və artıq olduğu halda həmin ay üzrə xidmət haqqı tutulmur.
 • Müqavilə tarixindən bir il bitdikdən sonra kartın hesabında qalıq 15 000AZN/USD/EUR və ya illik dövriyyə 15 000 AZN/USD/EUR  (hesaba mədaxil olan vəsaitlər nəzərə alınmır və nağdsız retail dövriyyə nəzərə alınır) və artıq olduğu halda növbəti il üzrə xidmət haqqı tutulmur.
 • Premium Kartmane Kredit sahibləri saxlanc seyflərindən 3 ay pulsuz istifadə edə bilər.
Hesablanan faiz dərəcələri

Premium Debet ✔

 • Premium Kartmane kartlarında vəsait qalığına hesablanan faiz dərəcəsi (illik): AZN 6% | USD 0.25% |  EUR 0%
 • Hər kart üzrə faiz hesablanacaq minimal məbləğ: 100 AZN/USD
 • Hər kart üzrə faiz hesablanacaq maksimal məbləğ: 50 000 AZN/USD

Premium Kredit ✔

 • Premium Kartmane kartlarında vəsait qalığına hesablanan faiz dərəcəsi (illik): AZN 6% | USD 0.25% |  EUR 0%
 • Hər kart üzrə faiz hesablanacaq minimal məbləğ: 100 AZN/USD

Hər kart üzrə faiz hesablanacaq maksimal məbləğ: 

 • AZN Kartlarında - 50 000 AZN
 • USD Kartlarında - 50 000 USD

Kapitallaşma: Gündəlik faizlərin hesablanması ilə aylıq kapitallaşma (Hər növbəti ayın ilk iş günü əlavə edilir).  

Kart xidmətləri

Premium Debet ✔

 • Kapitallaşma: Gündəlik faizlərin hesablanması ilə aylıq kapitallaşma (hər ayın son kalendar günü).
 • AZN valyutalı Premium Kartmane kartları vasitəsi ilə xaricdə aparılan nağdsız əməliyyatlara görə konvertasiya komissiyası - YOXDUR!
 • Xarici valyutalıPremium Kartmane kartları ilə xarici valyutalarda edilən ödəmələrə görə konvertasiya komissiyası – 0.5%
 • SMS Xəbərdarlıq Xidməti- PULSUZ!
 • PIN Change və PIN Erase Xidmətləri- PULSUZ!
 • Yalnız Visa Infinite kart sahibləri limitsiz Fast Line xidmətindən pulsuz istifadə edə bilərlər. Üstəlik Visa Infinite kart sahiblərinə il ərzində 10 dəfə ödənişsiz Covid-19 testi hədiyyə  olunur**.
 • Premium Kartmane Debit sahibləri saxlanc seyflərindən 3 ay pulsuz istifadə edə bilər.

Vəsaitin Nağdlaşdırılması: 

 • İlkin Mədaxil ilə illik xidmət haqqından azad olan Kartmane debit (MC Black, Visa İnfinite) kartlarında, ilkin mədaxil etdiyi  tarixindən 1 (bir) ay ərzində ortalama qalıq məbləği 15 000 AZN/USD/EUR-dən az olduğu halda, yalnız ATM, Pos nağdlaşdırmada Card to Card əməliyyatında nağdlaşdırılan məbləğin 2 %  həcmində komissiya tətbiq edilir.
 • Komissiya 1 (bir) ay bitdikdən sonra növbəti iş günü tarixində tutulur.
 • Komissiya yalnız tələb olunan 15 000 AZN/USD/EUR ortalama qalıq məbləğindən az olan  hissəsinə tədbiq olunur.
 • Növbəti illər üzrə illik mədaxil məbləğinə 2 % komissiya tətbiq edilmir.
 • Ölkə daxilində istənilən ATM-də nağdlaşdırma - Ayda 5 dəfə pulsuz.
 • Ölkəxarici istənilən ATM-də nağdlaşdırma - İl ərzində 1 000 AZN və ya 500 USD/EUR pulsuz.

Card to Card:

 • RB kartlarına - Pulsuz (MB APP, İB, BOT kanallar vasitəsilə)
 • RB kartlarına - 0.5 % min. 0.60 AZN/USD/EUR  (ATM kanallar vasitəsilə)
 • Ölkə Daxili Digər Bankların kartlarına - 0,5% min. 0.60 AZN/USD/EUR (MB APP, İB, BOT,ATM kanallar vasitəsilə)

Premium Kredit ✔

 • Kapitallaşma: Gündəlik faizlərin hesablanması ilə aylıq kapitallaşma (hər ayın son kalendar günü).
 • AZN valyutalı Premium Kartmane kartları vasitəsi ilə xaricdə aparılan nağdsız əməliyyatlara görə konvertasiya komissiyası – YOXDUR!
 • Xarici valyutalı Premium Kartmane kartları ilə xarici valyutalarda edilən ödəmələrə görə konvertasiya komissiyası– 0.5%
 • SMS Xəbərdarlıq Xidməti- PULSUZ!
 • PIN Change və PIN Erase Xidmətləri - PULSUZ!

Card to Card:

 • Öz vəsaiti olanda: RB kartlarına- Pulsuz (MB APP, İB, BOT kanallar vasitəsilə)
 • Öz vəsaiti olanda: RB kartlarına-0.5 % min. 0.60 AZN/USD/EUR  (ATM kanallar vasitəsilə)
 • Öz vəsaiti olanda:Ölkə Daxili Digər Bankların kartlarına- 0,5% min. 0.60 AZN/USD/EUR (MB APP, İB, BOT,ATM kanallar vasitəsilə)
 • Kredit xətti -1% min. 1 AZN/USD/EUR (MB APP, İB, BOT,ATM və Digər kanallar vasitəsilə)
 • Kredit kartından Kredit ödənişi edilən halda, yuxarıda qeyd edilən tariflərə əsasən (Öz vəsaiti olanda və ya Kredit xətti istifadə ediləndə) komissiya tətbiq edilir.

Vəsait Nağdlaşdırılması:

Rabitəbank Bankomat və POS-terminallarından

Öz vəsaiti olanda:

 • ATM 0.5% min. 0.8 AZN/USD/EUR
 • POS 1% min. 0.80 AZN/USD/EUR

Kredit xətti:

 • ATM 1% min. 0.80 AZN/USD/EUR
 • POS 2% min. 0.80 AZN/USD/EUR

Ölkənin digər maliyyə-kredit təşkilatlarının ATM  və POS-terminallarından

Öz vəsaiti olanda:

 • ATM 0.5% min. 2 AZN/USD/EUR
 • POS 1,5% min. 5 AZN/USD/EUR

Kredit xətti:

 • ATM 1.5% min. 2 AZN/USD/EUR
 • POS 2% min. 5 AZN/USD/EUR

Xarici ölkənin maliyyə-kredit təşkilatlarının ATM və POS-terminallarından:

Öz vəsaiti:

 • ATM 1,5% min. 3 AZN/USD/EUR
 • POS 1,5% min. 5 AZN/USD/EUR

Kredit xətti:

 • ATM 2% min. 3 AZN/USD/EUR
 • POS 2% min. 5 AZN/USD/EUR

 

Hava limanı xidmətləri

Hava Limanlarının Biznes Lounge zallarından:

 • MC Black -İldə 10 dəfə pulsuz (yalnız kart sahibi) / Ölkədən asılı olaraq 30 USD / 28 EUR (sonrakı hər giriş üçün)
 • Visa İnfinite – İldə 6 dəfə pulsuz (yalnız kart sahibi) / 32 USD (sonrakı hər giriş üçün) 
Keşbek 1 │ YDM & Restoranlar

lkədaxili və ölkəxarici əməliyyatlar, AZN kartlar) maksimal aylıq keşbek məbləği 50 AZN.

Hesablanma qaydası:

 • YDM 10% keşbek - Aylıq minimum 1000 AZN məbləğində ümumi kart dövriyyəsi edildiyi halda, həmin dövriyyənin YDM-də xərclənən məbləğlərə şamil edilir. 1000 AZN və daha çox dövriyyə edən müştərilər YDM şəbəkələrindəki xərcləmənin bonuslarını qazanmaq üçün əməliyyatlarının ən azı 500 AZN-i məbləğində əməliyyatlar dövriyyə üzrə istisnalar və YDM-dən başqa yerlərdə olmalıdır.
 • YDM 5% keşbek - Aylıq minimum 250 AZN məbləğində ümumi kart dövriyyəsi edildiyi halda, həmin dövriyyənin YDM-də xərclənən məbləğlərə şamil edilir. 250-1000 AZN arası dövriyyə edən müştərilər YDM şəbəkələrindəki xərcləmənin bonuslarını qazanmaq üçün əməliyyatlarının ən azı 100 AZN məbləğində əməliyyatlar dövriyyə üzrə istisnalar və YDM-dən başqa yerlərdə olmalıdır.
 • Restoranlar 5% Keşbek - aylıq min 800 AZN dövriyyə edildiyi halda, həmin dövriyyənin Restoranlarda xərclənən məbləğlərə şamil edilir. 800 AZN və daha çox dövriyyə edən müştərilər üzrə Restoran şəbəkələrindəki xərcləmənin bonuslarını qazanmaq üçün əməliyyatlarının ən azı 450 AZN məbləğində əməliyyatlar dövriyyə üzrə istisnalar, restorant və YDM-dən başqa yerlərdə olmalıdır.
 • *Qeyd : Dövriyyə üzrə tələblər - ATM cash, Pos Cash, Card to Card, kredit ödənişləri, nəqliyyat (hava nəqliyyatı istisna) rabitə, mərc oyunları, dövlət və kommunal ödənişləri, Quasi cash ödənişləri istisna olaraq, digər ödənişlər üzrə dövriyyə nəzərə alınır. Rabitəbankın Mobil app vasitəsi ilə aparılan əməliyyatlara görə keşbek hesablanmır.
Keşbek 2 │ Bütün ödənişlər

"Bütün ödənişlər" (ölkədaxili və ölkəxarici əməliyyatlar, AZN kartlar) maksimal aylıq keşbek məbləği 200 AZN.

Hesablanma qaydaları: 

 • YDM-lərdə edilən istənilən bütün ödənişlərə, minimum dövriyyə tələbi olmadan 1% keşbek hesablanır. 
 • Sığorta ödənişlərinə 1,5% keşbek hesablanır.
 • Digər əməliyyatlar üzrə edilən bütün ödənişlərə, minimum dövriyyə tələbi olmadan 2% keşbek hesablanır.
 • Notarius ödənişlərinə minimum dövriyyə tələbi olmadan 1,5 % keşbek hesablanır.
 • Kino ödənişlərinə minimum dövriyyə tələbi olmadan 10% keşbek hesablanır (keşbek məbləğ maks 30 AZN)
 • Kitab ödənişlərinə minimum dövriyyə tələbi olmadan  5% keşbek hesablanır (keşbek məbləğ maks 20 AZN).
 • İctimai nəqliyyat və qatar ödənişlərinə minimum dövriyyə  tələbi olmadan 5% keşbek hesablanır (keşbek məbləğ maks 20 AZN, MCC kodlar: 4011,4111,4112,4784,4131).
 • Bərbər, gözəllik salonları, Spa ödənişlərinə minimum dövriyyə tələbi olmadan 5% keşbek hesablanır (keşbek məbləğ maks 20 AZN).
 • *Qeyd : Dövriyyə üzrə tələblər - ATM cash, Pos Cash, Card to Card, kredit ödənişləri, nəqliyyat (hava nəqliyyatı istisna) rabitə, mərc oyunları, dövlət və kommunal ödənişləri, Quasi cash ödənişləri istisna olaraq, digər ödənişlər üzrə dövriyyə nəzərə alınır. Rabitəbankın Mobil app vasitəsi ilə aparılan əməliyyatlara görə keşbek hesablanmır.
Keşbek 3 │ Marketlər & Restoranlar

(Ölkədaxili və ölkəxarici əməliyyatlar, AZN kartlar) maksimal aylıq keşbek məbləği 50 AZN.

Market 2% - Aylıq min 300 AZN dövriyyə edildiyi halda Marketlərdə xərclənən məbləğlərə şamil edilən keşbek. 300 AZN və yuxarı dövriyyə edən müştərilər üzrə Market şəbəkələrindəki xərcləmənin bonuslarını qazanmaq üçün minimum 50 AZN məbləğində əməliyyatlar dövriyyə üzrə istisnalar, YDM və market  başqa yerlərdə olmalıdır.

Market 5% - Aylıq min 600 AZN dövriyyə edildiyi halda marketlərdə xərclənən məbləğlərə şamil edilən keşbek. 600 AZN və yuxarı dövriyyə edən müştərilər üzrə market şəbəkələrindəki xərcləmənin bonuslarını qazanmaq üçün minimum 100 AZN məbləğində əməliyyatlar dövriyyə üzrə istisnalar, YDM və market başqa yerlərdə olmalıdır.

Market və restoranlar 5% - Aylıq min 800 AZN dövriyyə edildiyi halda, marketlərdə qazanılan 5% keşbek məbləği ilə eyni zamanda, restoranlarda xərclənən məbləğlərə şamil edilən keşbek.
800 AZN və yuxarı dövriyyə edən müştərilər üzrə market və restoran şəbəkələrindəki xərcləmənin bonuslarını qazanmaq üçün minimum 150 AZN məbləğində əməliyyatlar dövriyyə üzrə istisnalar, restoran, YDM və market başqa yerlərdə olmalıdır.

*Qeyd : Dövriyyə üzrə tələblər - ATM cash, Pos Cash, Card to Card, kredit ödənişləri, nəqliyyat (hava nəqliyyatı istisna) rabitə, mərc oyunları, dövlət və kommunal ödənişləri, Quasi cash ödənişləri istisna olaraq, digər ödənişlər üzrə dövriyyə nəzərə alınır. Rabitəbankın Mobil app vasitəsi ilə aparılan əməliyyatlara görə keşbek hesablanmır.

Keşbek 4 │ Azercell

(Ölkədaxili və ölkəxarici əməliyyatlar, AZN kartlar) maksimal aylıq keşbek məbləği 5 000 BAL. 

Hesablanma qaydaları: 

 • AZN  
 • BAL  
 • Dəqiqə  
 •   50
 • 50
 • 25
 • 100
 • 100
 • 50
 • 250
 • 250
 • 125
 • 500
 • 500
 • 250

 

 • AZN  
 • BAL  
 • İnternet  
 • 100
 • 100
 • 1 GB
 • 300
 • 300
 • 3 GB
 • 600
 • 600
 • 7 GB
 • YDM-lərdə edilən istənilən bütün ödənişlərə, minimum dövriyyə tələbi olmadan 1AZN=0,50bal keşbek hesablanır. 
 • Sığorta ödənişlərinə, minimum dövriyyə tələbi olmadan  1AZN=0.75bal keşbek hesablanır.
 • Digər əməliyyatlar üzrə edilən bütün ödənişlərə, minimum dövriyyə tələbi olmadan 1AZN=1bal keşbek hesablanır.
 • Notarius ödənişlərinə, minimum dövriyyə tələbi olmadan 1AZN=0.75bal keşbek hesablanır.
 • Kino ödənişlərinə minimum dövriyyə tələbi olmadan 1AZN=5bal keşbek hesablanır (keşbek məbləğ maks 30 AZN=1500 bal)
 • Kitab ödənişlərinə minimum dövriyyə tələbi olmadan 1AZN=2.50bal keşbek hesablanır (keşbek məbləğ maks 20 AZN=1000 bal).
 • İctimai nəqliyyat və qatar ödənişlərinə minimum dövriyyə tələbi olmadan 1AZN=2.50bal keşbek hesablanır (keşbek məbləğ maks 20 AZN=1000bal, MCC kodlar: 4011,4111,4112,4784,4131).
 • Bərbər, gözəllik salonları, spa ödənişlərinə minimum dövriyyə tələbi olmadan 1AZN=2.50bal keşbek hesablanır (keşbek məbləğ maks 20 AZN=1000 bal).
 • Azercell danışıq dəqiqələri və Azercell İnternet paketi aşağıdakı cədvəl üzrə hesablanacaq və 30 gün müddətinə yalnız ölkədaxili istifadə edilə bilər:
 • Ay ərzində (cari ayın 5-dən növbəti ayın 5-dək olmaqla) Mobile Bankinq vasitəsi ilə müştəri "YDM&Restoranlar", "Bütün ödənişlər" və "Marketlər&Restoranlar" paketlərdən “Azercell”  paketinə keçid aldıqda, qazanılan ballar AZN kart hesabına məbləğ olaraq avtomatik köçürülür.
 • Ay ərzində “Azercell” paketlərindən  "YDM&Restoranlar", "Bütün ödənişlər" və "Marketlər&Restoranlar" paketlərinə keçid aldıqda, qazanılan ballar “Azercell” paketi üzrə  Azercell danışıq dəqiqələrinə/Azercell İnternet paketinə dəyişilməlidir. Dəyişdirilmədiyi halda 1/50 nisbətində keçid olunan keşbek paketinə transfer edilir.
 • “Azercell” paketi istifadəsi zamanı bankın partnyor şəbəkələri ilə əldə edilmiş razılığa əsasən təyin edilmiş keşbek faiz dərəcələri əsasında toplanılan ballar 50 misli həcmində hesablanılır.
 • Dövriyyə üzrə istisnalar: ATM cash, Pos Cash və Card to Card, kredit ödənişləri, nəqliyyat (hava nəqqliyyatı istisna),  dövlət, rabitə və kommunal(mobil operatorlar daxil) , Quasi Cash ödənişlər. Digər ödənişlər üzrə dövriyyə nəzərə alınır.
 • “Azercell” paketi istifadəsi zamanı ay ərzində istifadə edilməmiş ballar yaxud istifadə edildikdən sonra qalıq olaraq qalan ballar növbəti aylara keçirilir.
Keşbek 5 │ Miles
 • YDM-lərdə edilən istənilən bütün ödənişlərə minimum dövriyyə tələbi olmadan 1AZN=0,50mil keşbek hesablanır.
 • Sığorta ödənişlərinə minimum dövriyyə tələbi olmadan 1AZN=0.75mil keşbek hesablanır.
 • Digər əməliyyatlar üzrə edilən bütün ödənişlərə, minimum dövriyyə tələbi olmadan 1AZN=1mil keşbek hesablanır.
 • Notarius ödənişlərinə minimum dövriyyə tələbi olmadan 1AZN=0.75mil keşbek hesablanır.
 • Kino ödənişlərinə minimum dövriyyə tələbi olmadan 1AZN=5mil keşbek hesablanır (keşbek məbləğ max 30 AZN=1500 mil).
 • Kitab ödənişlərinə minimum dövriyyə tələbi olmadan 1AZN=2.50mil keşbek hesablanır (keşbek məbləğ max 20 AZN=1000 mil).
 • İctimai nəqliyyat və qatar ödənişlərinə minimum dövriyyə tələbi olmadan 1AZN=2.50mil keşbek hesablanır (məbləğ max 20 AZN=1000 mil, MCC kodlar: 4011,4111,4112,4784,4131).
 • Bərbər, gözəllik salonları, spa ödənişlərinə minimum dövriyyə  tələbi olmadan 1AZN=2.50mil keşbek hesablanır (keşbek məbləğ maks 20 AZN=1000 mil).
 • “Miles” paketi üzrə qazanılmış millər yığılmağa başladığı tarixindən 24 ay müddətində qüvvədədir. “Miles” paketi üzrə müvafiq xərcləmələr (aviabilet, otel və rent a car ödənişi) aparıldıqdan 30 gün müddətinə xərclənilən vəsaiti MİLLƏRƏ dəyişmək mümkündür. Milləri hər hansı ödəniş vasitəsinə (aviabilet, otel və rent a car ödənişi) dəyişmək üçün hesablama forması: 1AZN=50 MİL “Miles” paketinə keçid alındığı tarixdən ilk üç ay ərzində üç aydan yalnız biri üzrə 3000 AZN dövriyyə edilərsə müştəriyə 1500 mil hədiyyə edilir. “Miles” paketinin istifadəsi zamanı hədiyyə olaraq qazanılmış 1500 mil, qazanıldığı tarixdən etibarən 12 ay tamam olmadan “Miles” paketindən digər keşbek paketlərinə keçid edilən zaman müştərinin mil hesabındakı qalığından tam və ya qismən silinir. Müştərinin mil qalığında kifayət qədər mil olmadıqda, müştəridən əlavə haqq ve komissiya tutulmur.

*Qeyd: Dövriyyə üzrə tələblər - ATM cash, Pos Cash, Card to Card, kredit ödənişləri, nəqliyyat (hava nəqliyyatı istisna) rabitə, mərc oyunları, dövlət və kommunal ödənişləri, Quasi cash ödənişləri istisna olaraq, digər ödənişlər üzrə dövriyyə nəzərə alınır. Rabitəbankın Mobil app vasitəsi ilə aparılan əməliyyatlara görə keşbek hesablanmır.

Dövriyyə üzrə istisnaların MCC kodları

Kartdan karta: 4829,6536,6537,6538,6532
Dövlət: 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9405
Nəqliyyat: 4119, 4121, 4131, 4214, 4215, 4225, 4411, 4457, 4468, 4789,4011,4111,4112,4784
Kommunal xidmətlər: 4900
Kabel/peyk: 4899, 4814, 4816
Quasi Cash: 6540, 6012, 6050, 6051
Mərc: 7995,7801
ATM/POS Cash: 6010, 6011
Asan: 1100

Dövriyyə üzrə MCC kodları
 • Kafe/restoranlar: 5811,5812,5813,5814,1339,1340,1341,1347, 1349,1399, 2002, 2340
 • YDM: 5542,5172,5983,5541,9752
 • Market/supermarket: 5411,5422,5441,5451,5462,5499,5921
 • Sığorta: 6211, 6300
 • Notarius: 8111
 • Kino: 7832
 • Kitablar: 5942
 • Bərbər, Gözəllik salonları, Spa: 7230,7297,7298
 • Aviabilet, Otel, Avtomobil icarəsi - PDF
Terminallar ilə mədaxil
 • Ödəniş terminalları vasitəsilə ilə Fiziki şəxslərin Kartmane Premium (Debet) karta və cari hesaba nağd şəkildə mədaxil (yalnız AZN valyutalı). Təyin edilmiş limit müştərinin FİN koduna əsasən tənzimlənir.
 • Aylıq 5 000 AZN – dək mədaxil edildikdə Pulsuz
 • Aylıq 5 000 AZN – dən çox edilən hər mədaxilə görə 0.3%
USD,EUR kartlar üzrə hesablanma qaydaları
 • Valyutası USD və EUR olan Kartmane Debit sahibləri Kartmane ilə etdikləri hər əməliyyatda 0,5% keşbek qazanacaq. Kartmane Kredit (USD və EUR kartları) üçün maksimal aylıq keşbek məbləği YOXDUR.
 • Xarici valyutada - USD və EUR - olan Kartmane Debit kartlarına bankın partnyor şəbəkəsində keşbek hesablanmır.
 • **Qeyd - ATM Cash, POS Cash və Card to Card, kredit ödənişləri, nəqliyyat (hava nəqliyyatı istisna), rabitə, mərc oyunları, kommunal və dövlət ödənişləri və Quasi cash ödənişləri istisna olmaqla, bütün digər ödənişlər üzrə kartın valyutasına uyğun olaraq keşbek mədaxil ediləcəkdir. Rabitəbankın Mobil app vasitəsi ilə aparılan əməliyyatlara görə keşbek hesablanmır.
Keşbek paketləri haqqında vacib qeydlər
 • Ay ərzində (cari ayın 5-dən növbəti ayın 5-dək olmaqla) mobil tətbiq vasitəsi ilə "YDM&Restoranlar", "Bütün ödənişlər", "Marketlər&Restoranlar" və "Azercell", "Miles" paketləri arasında istənilən istiqamətdə istənilən sayda opsiyanı dəyişə bilərsiniz . Ay ərzində edilən tarif paketi dəyişiklikləri növbəti aydan qüvvəyə minir. Qeyd edilən paketlər arasında ilk dəfə dəyişiklik edilən zaman tarif paketi dəyişiklikləri dərhal qüvvəyə minir. Kartlar müştərilərə ilkin olaraq “Bütün ödənişlər” tarif paketi ilə təqdim edilir.
 • Kartı istifadə etdiyiniz müddətdə 1-ci dəfə pulsuz dəyişib seçim etmə imkanı.
 • Hər növbəti dəfəyə görə 4,99 manat komissiya tədbiq edilir. (Ay ərzində tarif paketinin dəyişmə sayından asılı olmayaraq xidmət haqqı bir dəfə tutulur. Cari ayın əvvəlinə mövcud olan tarif paketi ilə növbəti aya keçid zamanı olan tarif paketi eyni qaldığı halda ay ərzində tarif dəyişikliyinə görə tutulan komissiya haqqı müştəriyə qaytarılır, 1-ci dəfə pulsuz dəyişmə imkanı limitindən istifadə edildikdə bərpa edilir. Hesabda kifayət qədər vəsait olmadıqda opsiyanın dəyişdirilməsi mümkün olmur).
 • Növbəti ay üzrə keşbek dövrü müştərinin təqvim ayına son aktiv olan opsiya ("YDM&Restoranlar" və ya "Bütün ödənişlər" və ya "Marketlər&Restoranlar" və ya "Azercell" və ya "Miles") ilə davam edir.
 • Ay (cari ayın 5-dən növbəti ayın 5-dək olmaqla) ərzində dəyişmə yalnız növbəti dövrə aid olur.
 • Keşbek bonusları ayın son iş günü hesablanaraq növbəti aydan, lakin istənilən halda ayın 5-dən gec olmamaq şərtilə, bonus hesabına otuzdurulacaq.
 • Mövcud keşbek paketindən digər keşbek paketinə keçid edərkən cari ay ərzində toplanılan ballar keçid olan (yeni seçdiyiniz ) keşbek növünə uyğun hesablanır. Yeni keşbek paketinin şərtlərinə uyğun olmayan mövcüd ballar sıfırlanır.
 • Ay ərzində (cari ayın 5-dən növbəti ayın 5-dək olmaqla) mobil tətbiq vasitəsi ilə müştəri "YDM&Restoranlar", "Bütün ödənişlər", "Marketlər&Restoranlar" paketlərdən “Azercell” və ya “Miles” paketinə keçid aldıqda, qazanılan ballar AZN kart hesabına məbləğ olaraq avtomatik köçürülür.
 • Ay ərzində “Azercell” və ya “Miles” paketlərindən "YDM&Restoranlar""Bütün ödənişlər""Marketlər&Restoranlar" paketlərinə keçid aldıqda, qazanılan ballar (millər) “Azercell” paketi üzrə Azercell danışıq dəqiqələrinə/Azercell İnternet paketinə, “Miles” paketi üzrə isə “aviabilet”, “otel” və “rent a car” ödənişi edilərək dəyişilməlidir. Qazanılan ballar (millər) “Azercell” paketi üzrə “Azercell danışıq dəqiqələrinə/Azercell İnternet paketinə” və ya “Miles” paketi üzrə “aviabilet”, “otel” və ya “rent a car” ödənişləri üzrə dəyişdirilmədiyi halda 1/50 nisbətində keçid olunan Keşbek paketinə transfer edilir. “Azercell” və “Miles” paketləri arası dəyəşəklik zamanı qazanılmış ballar (millər) olduğu kimi yeni paketə transfer edilir. “Miles”  paketindən digər “Keşbek” paketlərinə keçid alınan zaman qazanılmış millərin transferi zamanı, aylar üzrə ayrılıqda 5000 mil üzərində qazanılmış bonuslar (yalnız bankın təqdim etdiyi) ləğv edilir. "YDM&Restoranlar", "Bütün ödənişlər", "Marketlər&Restoranlar" paketlərindən “Azercell” və ya “Miles” paketinə və əksinə keçid olan zaman, keçid olunacaq Keşbek paketi qüvvəyə minənədək hesablanacaq və qalıq olaraq qalan ballar (millər) yuxarıda qeyd olunan hesablamaya əsasən yeni Keşbek paketinə tranfer edilir. “Keşbek” paketləri istifadəsi zamanı ay ərzində istifadə edilməmiş ballar (millər) yaxud istifadə edildikdən sonra qalıq olaraq qalan ballar (millər) növbəti aylara keçirilir. Kartın müddəti bitdikdə, “Keşbek” paketləri üzrə hesablanmış ballar (millər) kart müddəti uzadılmadıqda ləğv edilir. Ödənişlər zamanı əldə edilən ballar (millər) ödənişin geri qaytarılması əməliyyatı həyata keçirilən zaman ləğv edilir.
 • Keşbek hesablanması üçün Plastik kartları arasında dəyişmək imkanı:
 • 01.05.2022-ci il tarixindən etibarən yalnız ilk sifariş edilən (işlək) karta keşbek hesablanır.
 • 01.05.2022-ci il tarixdən etibarən mövcud və yeni AZN valyutası ilə əldə edilmiş 2 və daha artıq sayda Master Card Black, Visa İnfinite (premium-debit) plastik kartlarına keşbek hesabalanmayacaq.
 • 01.05.2022-ci il tarixindən etibarən 2 və daha artıq sayda MC Black Edition və Visa İnfinite plastik kartlarına keşbek hesabalanması müştəri seçiminə əsasən müəyyən etdiyi yalnız 1 (bir) karta hesablanacaq (Bu qayda mövcud olan və yeni AZN valyutası ilə əldə edilmiş kartlara aid edilir).
 • Ay ərzində (cari ayın 1-dən 31-dək olmaqla) Məlumat mərkəzi vasitəsi ilə müştərinin seçiminə əsasən bir kartdan digər kartlar arasında bir dəfə keşbek hesabalanmasını dəyişə bilər.
 • Ay ərzində edilən dəyişikliklər növbəti aydan qüvvəyə minir:
 • Kartı istifadə etdiyi müddətdə 1-ci dəfə pulsuz dəyişib seçim etmə imkanı.
 • Hər növbəti dəfəyə görə 5 manat komissiya tədbiq edilir. (Hesabda kifayət qədər vəsait olmadıqda kartın dəyişdirilməsi mümkün olmur).
 • Ay ərzində dəyişmə yalnız növbəti dövrə (ayın 1-dən) aid olur.
 • Keşbek bonuslarından istifadə müddəti:
 • Bonuslar müştəri tərəfindən müvafiq bonusun hesablanması üçün əsas olan əməliyyatın həyata keçirildiyi tarixdən deyil, müvafiq əməliyyatın bankın daxili sistemində əks etdirildiyi tarixdən hesablanmağa başlayır. Əgər cari ay üzrə aparılan əməliyatlara görə silinmə növbəti ayın ilk 3 iş günü ərzində həyata keçiriləcəksə, bu halda bonuslar cari ay üzrə hesablanacaqdır. Cari ay üzrə silinmə növbəti ayın ilk 3 iş günündən sonra daxil olduqda bonuslar növbəti ay üzrə hesablanacaq. Hər hansı bir səbəbdən dayandırılmış, başa çatmamış və ya ləğv edilmiş əməliyyatlar üzrə bonus hesablanmır və hesablanmış bonuslar ləğv edilir. İlin son gününə (31 dekabr günün sonuna qədər) qədər toplanan bonuslar növbəti ilin 1 mart tarixində günün sonuna qədər istifadə edilmədikdə sıfırlanır.
 • Kartmane xidmət haqqı tarifləri:
 • ✔ Kart üzrə hər növbəti ilin xidmət haqqı kartın qalıq məbləğindən bank tərəfindən birtərəfli qaydada tutulur. Hesablanmış bonuslar kart üzrə xidmət haqqının ödənilməsinə Bank tərəfindən birtərəfli qaydada yönəldilə bilər. Hər növbəti ildə xidmət haqqı 3 ay ərzində ödənilmədiyi təqdirdə kart bloklaşdırılır (Yalnız xidmət haqqı ödəyərək kart blokdan azad edilir).  6 ay ərzində xidmət haqqı ödənilməyən kartlar bağlanaraq ləğv edilir.
 • ✔ Əmanət faizlərinin köçürülməsi məqsədilə açılan Kartmane kartı üçün, faizlər köçürülən dövründə komissiya tutulmur. Kart hesabı üzrə bu şərtlərdə əksini tapmayan məqamlar cari tarixə mövcud olan "Ödəniş kartları ilə əməliyyatların aparılması üzrə tarif cədvəli"nə əsasən tənzimlənəcək.
 • ✔ Müştəri bankın müvafiq filialına/şöbəsinə yaxınlaşmaqla, Bank təklif etdiyi halda isə təklif olunan rəqəmsal bankçılıq xidmətindən istifadə etməklə Banka müraciət edərək Kartmane hesabı üzrə faizlərin hesablanmasını dayandıra və eyni üsulla faizlərin hesablanmasını yenidən bərpa edə bilər.