Kart xidmətləri

Depozit məbləği

Hər kart üzrə faiz hesablanacaq minimal məbləğ: 100 AZN/USD Hər kart üzrə faiz hesablanacaq maksimal məbləğ: 10 000 AZN/USD

Kapitallaşma

 Kart qalığına gəlir hesablanarkən gündəlik hesablanır və aylıq olaraq kapitallaşdırılır. (hər ayın son təqvim günü)

Xarici valyuta komissiyası

Xarici valyutalarda edilən ödəmələrə görə konvertasiya komissiyası - 0.5% - dir.

SMS Xəbərdarlıq

SMS Xəbərdarlıq Xidməti- 1 AZN (aylıq)

PIN Change & PIN Erase

PIN Change və PIN Erase Xidmətləri - PULSUZ-dur.

Saxlanc seyfi

Kartmane Debit sahibləri saxlanc seyflərindən 1 ay pulsuz istifadə edə bilər.

Card to Card

RB kartlarına - Pulsuz (MB APP, İB, BOT kanallar vasitəsilə) RB kartlarına - 0.5 % min. 0.60 AZN/USD/EUR  (ATM kanallar vasitəsilə) Ölkə Daxili Digər Bankların kartlarına - 0,5% min.

Pulsuz almaq imkanı

Bakı və Sumqayıt üzrə 500 AZN/USD/EUR, rayon filialları üzrə 200 AZN/USD/EUR mədaxil etməklə kartı pulsuz əldə edə bilərsiz.  
```