İnsan Resursları

Rabitəbank əməkdaşlara rəqabətli iş mühiti yaradaraq onların peşəkar inkişafına yatırım edir.

 • 1

  Şəffaflıq - mükafatlandırma siyasəti və prinsiplərinin işçilərə, həmçinin ictimaiyyətə (qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada) açıqlanması

 • 2

  Uyğunluq - mükafatlandırma sisteminin əmək bazarı səviyyəsinə uyğunluğu

 • 3

  Səmərəlilik - mükafatlandırmaya yönəldilən xərclərin bank üçün adekvat səmərə gətirməsi

 • 4

  Balanslaşma - bütün növ mükafatların, əsaslandırılmış və nəticəyə əsaslanan şərtlərlə yaradılması, həm fərdi, həm də kollektiv əməyin stimullaşdırılmasına yönəldilməsi

 • 5

  Ədalətlilik - dəqiq ölçülmüş meyarlar əsasında mümkün qədər obyektiv qiymətləndirmə ilə işçinin əməyinin ədalətli ödənişi. Ödənişlərinin müəyyən edilməsində hər hansı bir diskriminasiyaya yol verilməməsi

 • 6

  Adekvatlıq - Bankın kapitalına, qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə və Bankın strategiyasına adekvat olması

Dostlarınızla paylaşın