İnvestorlarla əlaqə

Rahat bankçılıq şüarı ilə fəaliyyət göstərən Rabitəbank investorlar və müştərilərlə münasibətlərdə daim şəffaflıq prinsipini üstün tutur.

Rabitəbankda risklərin idarə edilməsi məqsədi ilə risklərin idarə edilməsi strategiyası və risk siyasəti, risk iştahası bəyannaməsi, maliyyə riskləri üzrə fövqəladə hal planı və eyni zamanda risk xəritəsi hazırlanmışdır. Göstərilən sənədlər əsasında bankdaxiliqaydalar və proseduralar işlənib hazırlanmış, stress ssenarilərə əsaslanan analitik sistem qurulmuş və Biznes davamlılığı üçün fövqəladə hallar planı hazırlanmışdır.

Bankın bütün strukturları öz işini sistemli şəkildə mövcud olan bankdaxili risk qaydalarına, prosedurlarına uyğun olaraq həyata keçirir.

Rabitabank risklərin idarə edilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərə xüsusi diqqət yetirir. Belə ki, xarici bankların qabaqcıl təcrübəsinə, nəzarətedici orqanın normativ aktlarına, Bazel komitəsinin tövsiyyələrinə əsasən risklər müəyyənləşdirilir və aşağıdakı kateqoriyalar üzrə təsnifləşdirilir:

 • İnformasiya Texnologiyaları Riski
  arrow_drop_down arrow_drop_up
 • Strateji Risk
  arrow_drop_down arrow_drop_up
 • İmic Riski
  arrow_drop_down arrow_drop_up
 • Əməliyyat Riski
  arrow_drop_down arrow_drop_up
 • Likvidlik Riski
  arrow_drop_down arrow_drop_up
 • Faiz Riski
  arrow_drop_down arrow_drop_up
 • Bazar Riski
  arrow_drop_down arrow_drop_up
 • Kredit riski
  arrow_drop_down arrow_drop_up

Dostlarınızla paylaşın