Mükafatlandırma siyasəti

1.Qanunauyğunluq-qanunvericilik tərəfindən müəyyən edilən norma və tələblərə uyğun olması; 

2.Adekvatlıq-Bankın kapitalına, qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə və Bankın strategiyasına adekvat olması;

3.Ədalətlilik-dəqiq ölçülmüş meyarlar əsasında mümkün qədər obyektiv qiymətləndirmə ilə işçinin əməyinin ədalətli ödənişi. Ödənişlərinin müəyyən edilməsində hər hansı bir diskriminasiyaya yol verilməməsi;

4.Balanslaşma-bütün növ mükafatların, əsaslandırılmış və nəticəyə əsaslanan şərtlərlə yaradılması, həm fərdi, həm də kollektiv əməyin stimullaşdırılmasına yönəldilməsi;

5.Səmərəlilik-mükafatlandırmaya yönəldilən xərclərin bank üçün adekvat səmərə gətirməsi;

6.Uyğunluq-mükafatlandırma sisteminin əmək bazarı səviyyəsinə uyğunluğu;

7.Şəffaflıq-mükafatlandırma siyasəti və prinsiplərinin işçilərə, həmçinin ictimaiyyətə (qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada) açıqlanması.

Отправить другу

Email отправлен.

К сожалению произошла ошибка, попробуйте через несколько минут.

Ваше Имя
Email друга