Пояснительный словарь банковских терминов

 • А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Е
 • Ё
 • Ж
 • З
 • И
 • Й
 • К
 • Л
 • М
 • Н
 • О
 • П
 • Р
 • С
 • Т
 • У
 • Ф
 • Х
 • Ц
 • Ч
 • Ш
 • Щ
 • Ъ
 • Ы
 • Ь
 • Э
 • Ю
 • Я

İstinadlar: “Maliyyə bazarları terminlərinin izahlı lüğəti” Bakı, «Nurlar» Nəşriyyat-Poliqrafiya Мərkəzi, 2010 ;

https://www.taxes.gov.az/az/page/iqtisadi-terminler-lugeti , 20.09.2022.