Back

Choose your terms freely in "Universal deposit"

Determine the terms of your deposit freely and earn additional income!

Features

Minimum Deposit Amount

200 AZN - 500 USD

Period

3/ 6 / 12 / 24 / 36 months

Payment of interest

Monthly, Quarterly, at the end of the period

Deposit insurance

In accordance with the rules of the Fund (ADIF)

Minimum deposit amount: 200 AZN/USD, 500 EUR
Maximum deposit amount: none
Deposit increase: Not possible (a new contract must be signed)
Minimum deposit period: 1 month
Maximum term of deposit: 36 months

Note: It is a part of the protected deposit (funds in the bank account) that is compensated by the Fund in the amount specified by the Law "On Insurance of Deposits" in the event of an insurance event at the participating bank providing services to the depositor. More details: https://adif.gov.az/az/insured-deposit

 

“Universal əmanət” məhsulu üzrə kampaniya

Valyuta AZN
Şərtlər Hesablanmış faizlərin ödənilmə tezliyi (faiz dərəcəsi – illik)
Aylıq Rüblük Müddətin sonu
Əmanətin müddəti Əmanət vaxtından əvvəl götürüldükdə Əmanət müqavilə müddətin sonu götürüldükdə Əmanət vaxtından əvvəl götürüldükdə Əmanət müqavilə müddətin sonu götürüldükdə Əmanət vaxtından əvvəl götürüldükdə Əmanət müqavilə müddətin sonu götürüldükdə
3 ay - - - - 3% +1%
6 ay 4,00% +1% 5% +1% 6% +1%
12 ay 9,25% +1% 9,50% +1% 10% +1%
18 ay 9,35% +1% 9,65% +1% 10,25% +1%
24 ay 9,50% +1% 9,75% +1% 10,50% +1%
36 ay 9,50% +1% 9,75% +1% 10,75% +1%

 

Qeyd: 18 ay və daha yuxarı müddətli əmanətlər gəlir vergisindən tamamilə azaddır!

Period AZN USD EUR
Until requested  - - -
3 months 3,00%   -
6 months 6,00% 1,50% -
12 months 10,00% 1,75% 0,50%
18 months 10.25% 2.00%  
24 months 10,50% 2,25% -
36 months 10,50% 2.5% -

 

Period AZN USD EUR
Until requested  - - -
3 months - - -
6 months 4,00% 1,00% -
12 months 9,25% 1,25% -
18 months 9,35% 1,50% -
24 months 9,50% 1,75% -
36 months 9,50% 2.00% -
Period AZN USD EUR
Until requested  1,00% 0,25% 0,05%
3 months - - -
6 months 5,00% 1,25% -
12 months 9,50% 1,50% -
18 months 9,65% 1,75% -
24 months 9,75% 2,00% -
36 months 9,75% 2.25% -
Period AZN USD EUR
The number of days from the date of signing the contract to the date of early withdrawal of the deposit      
0 - 30 days 0% 0% 0%
31 - 180 days 10% 10% 10%
181 - 360 days 20% 25% 25%
After 360 days 30% 50% 50%

Minimum deposit amount: 200 AZN/USD, 500 EUR
Maximum deposit amount: none
Deposit increase: Not possible (a new contract must be signed)
Minimum term of deposit: 3 months
Maximum term of deposit: 36 months

Other deposits

Child savings deposit
  • Deposit PeriodUp to 216 months
  • Annual rate5%
  • CurrencyAZN / USD
Order online
Deposit safes
  • Rabitabank offers safe deposit boxes for storing valuables on favorable terms!
More information