Mərkəzi bankın əlaqə məlumatları

Şikayət etmək üçün mümkün vasitələr

Müraciətlər əməkdaşlar tərəfindən etik-davranış qaydaları çərçivəsində araşdırılır,
xarakterindən asılı olaraq, müraciətçilərlə görüşlər keçirilir, məsləhət və izahatlar verilir.

Şikayət və ya təklifinizi bildirin

Müraciətlərə baxılma prosesi

Şikayət və təklifiniz üçün QR Codu scan edin!

Qaydalar