Geri

E-manat ilə mədaxil

Sahibkar Fiziki / Hüquqi şəxslər üçün daha bir rahat bankçılıq həlli!

Sahibkar Fiziki / Hüquqi şəxslər hesablarınına E-manat Terminalları vasitəsi ilə 3 istiqamətdə mədaxil edə bilərlər:

Müştəri opsiyası

Təqdim edilən müştəri siyahısına uyğun : Müştəri kodu əsasında mədaxil

Hüquqi şəxslər / Sahibkar fiziki şəxslər tərəfindən təyin edilən, identifikasiya məlumatları əvvəlcədən Bankda təqdim edilən şəxslər üçün nəzərdə tutulur.

İstifadə qaydaları ilə bağlı təlimat üçün keçid linki

Nümayəndə opsiyası

İmza səlahiyyətli nüməyəndələr üçün təyin edilən kod əsasında mədaxil

Hüquqi şəxslər / Sahibkar fiziki şəxslər tərəfindən, identifikasiyası məlumatları əvvəlcədən Bankda təqdim edilən imza səlahiyyətli şəxslər üçün nəzərdə tutulur.

İstifadə qaydaları ilə bağlı təlimat üçün keçid linki

Digər opsiyası

Hər İBAN üçün təyin olunan xüsusi kod əsasında mədaxil

Hüquqi şəxslər / Sahibkar fiziki şəxslərin hesablarına istənilən şəxslər tərəfindən mədaxil üçün nəzərdə tutulur.

İstifadə qaydaları ilə bağlı təlimat üçün keçid linki

Xidmətdən istifadə zamanı tətbiq edilən limitlər:

  • Bir fiziki şəxs tərəfindən ödəniş terminalı vasitəsi ilə sahibkar fiziki / hüquqi şəxsin Bank hesabına gündəlik maksimum 14.999 AZN vəsait mədaxil edilə bilər.
  • Sahibkar fiziki / hüquqi şəxsin hesabına ödəniş terminalı ilə aylıq 30.000 AZN kimi vəsaitin mədaxil edilməsi xidmət haqqı tutulmadan həyata keçiriləcəkdir.
  • Sahibkar fiziki / hüquqi şəxsin hesabına ödəniş terminalı aylıq 30.000 AZN-dən artıq mədaxillər üzrə, hər mədaxil əməliyyatı zamanı müştəridən 0,4% xidmət haqqı tutulacaqdır. Xidmət haqqı vəsaitin hesaba keçirilməsi zamanı avtomatik tutulacaqdır və 30.000 AZN-dən yuxarı məbləğlərin mədaxilləri, yalnız müştəri ilə bank arasında əlavə  razılaşmanın imzalandığı halda  mümkün olacaqdır.
E-manat Terminalları vasitəsi ilə mədaxil: VÖEN + Xüsusi kod daxil etməklə həyata keçiriləcəkdir.