Geri

Hesablaşma-kassa əməliyyatları

Rabitəbank müştərilərinə manat və xarici valyutada hesablaşma-kassa əməliyyatları üzrə xidmətlərin tam kompleksini təklif edir!

Hüquqi şəxslərə göstərilən xidmətlər üzrə Tarif Cədvəli

1. Hesabın açılması

Hesablaşma hesabının açılması

  • AZN
  • USD/EUR/GBP/RUB
Pulsuz
10 AZN    
Əmanət hesabının açılması Pulsuz
Ssuda hesabının açılması Pulsuz
2. Çek kitabçasının verilməsi 10 AZN
3. Nağd pul əməliyyatları

Hesaba nağdsız şəkildə mədaxil edilmiş və ya digər filialın kassasından hesaba nağd şəkildə mədaxil edilmiş vəsaitin verilməsi

  • AZN
  • USD/GBP/RUB
  • EUR
0.5%
0.6% min. 5 USD
0.6% min. 5 EUR

Hesabın açıldığı filialın kassasından hesaba nağd şəkildə mədaxil edilmiş vəsaitin, mədaxil edildiyi tarixdən 1 il ərzində nağdlaşdırılması*

*Vəsaitin hesaba mədaxil edildiyi tarixdən 1 il keçdikdən sonra nağdlaşdırma zamanı xidmət haqqı 3.1. bəndinə uyğun olaraq tutulur

Pulsuz
Rusiya rublu valyutası ilə hesaba vəsaitin nağd şəkildə mədaxili 3%

Əmanət məbləği və ona hesablanmış faizlərin ödənilməsi

*Əmanət hesabına nağdsız şəkildə mədaxil edilmiş vəsaitin nağdlaşdırılmasına görə xidmət haqqı tarif cədvəlinin 3.1 bəndinə uyğun olaraq tutulur

Pulsuz
4. Nağdsız mübadilə əməliyyatları 0,3%
5. Köçürmələr

5.1. Bankdaxili köçürmələr

Pulsuz

5.2. Ölkədaxili köçürmələr (manat)

0,12% min. 0.5 AZN maks. 95 AZN

5.3. Ölkədaxili  təcili köçürmələr (manat)

Tarif + 0.05 %

5.4. Ölkəxarici və ölkədaxili valyuta köçürmələri

·         USD

·         EUR

·         GBP

·         digər valyutalar üçün

 

0.3% min. 25 USD maks. 400 USD

0.3% min. 25 EUR maks. 400 EUR

0,3% min. 30 GBP maks. 300 GBP

 0.3% min. 25 USD  maks. 400 USD

5.5. İcra olunmuş köçürmənin rekvizitlərinin dəyişdirilməsi, araşdırılması  və ya ləğvi

·         AZN

·         USD/EUR/GBP/digər valyutalar

Fərdi sahibkarlar üçün

Hüquqi şəxslər üçün

 

 

20 AZN

 

30 USD + müxbir xərclər*

50 USD + müxbir xərclər*

*Qeyd:

1. Köçürmələr və daxilolmalar zamanı vasitəçi banklar tərəfindən tutulan əlavə xərclər müştəri tərəfindən tutulur;    

2. Beynəlxalq multivalyuta hesablaşmaları zamanı məzənnə fərqi riski müştərinin üzərinə düşür.

5.6. Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin xətti ilə maliyyələşən subsidiyalı kənd təsərrüfatı texnikasının alışına görə satıcıya köçürmələr

0.5%

6. Sənədlər, arayışlar və hesabdan çıxarışlar

6.1. Hesab üzrə çıxarışın təsdiqlənərək verilməsi:

·         İlkin (gündəlik) çıxarışın verilməsi

·         Hesab üzrə dövriyyə sənədinin verilməsi (hər bir nüsxə üçün)

·         İnternet/ Mobil Bankinq vasitəsi ilə çap edilmiş çıxarışın bank tərəfindən təsdiqlənməsi

 

Pulsuz

10 AZN

 

Pulsuz

6.2. Sənədlərdən surət və ya dublikatın çıxarılması

2 AZN

7. Akkreditiv

7.1. Akkreditivin açılması

0.3% min. 100 USD

7.2. Akkreditivin qabaqcadan avizolanması

0.1% min. 50 USD

7.3. Akkreditivin avizolanması

0.1% min. 50 USD maks. 500 USD

7.4. Akkreditivin təsdiqi

Müxbir bank(lar) tərəfindən tutulan komissiya + 0.3%

7.5. Ödəniş

0.3%  min.  20 USD maks. 500 USD

7.6. Şərtlərin dəyişdirilməsi (təsdiqləmə və məbləğin artırılmasından başqa) və ya ləğvi

50 USD

7.7. Akkreditivin məbləğinin artırılması

0.2% min. 50 USD (artırılan məbləğdən)

7.8. Sənədlərin qəbulu və yoxlanılması

0.1%  min. 50 USD  maks. 1000 USD

7.9. Daxil olan sənədlərdəki fərqlərə görə komissiya

50 USD

7.10. Akkreditivin transferi

0.1% min. 100 USD

7.11. Akkreditivin layihəsinin hazırlanması

30 USD

8. İnkasso əməliyyatları

8.1. Sənədlərin inkassoya qəbul edilməsi

0.3%  min. 50 USD

8.2. Ödəməyə və ya akseptə qarşı sənədlərin çatdırılması (həm idxal, həm də ixrac əməliyyatları üzrə)

0.3%  min. 50 USD

8.3. Ödənişsiz sənədlərin çatdırılması və ya ödənilməmiş sənədlərin geri qaytarılması

0.1%  min. 50 USD

8.4. Şərtlərin dəyişdirilməsi/inkasso tapşırığının ləğvi

50 USD

9. Qarantiya məktubları

Ölkə daxili qarantiyanın şərtinin dəyişdirilməsi

3% illik (min 50 azn)

Məbləğ və ya müddət artırıldıqda Tarifə uygun əlavə hissə tutulur.

Tam nağd pul təminatlı bütün qarantiyalar

1,0% illik (min 50 AZN

Ölkə xarici verilən qarantiyalar

3,0% illik (min 100 EUR/USD)

Tam nağd pul təminatlı bütün qarantiyalar 1,0% illik (min 100 USD/EUR)
Qarantiyanın avizo olunması

0,1% (birdəfəlik)

min 100 - maks 500 (AZN/USD/EUR)

Sorğunun göndərilməsi(hər sorğu üçün) 100 AZN/USD/EUR
Qarantiya üzrə ödəniş tələbinin bank tərəfdən qəbulu, yoxlanılması və göndərilməsi

0,1% (birdəfəlik)

min 100 AZN/USD/EUR

Poçt xərcləri Poçt təşkilatının tariflərinə əsasən (min 10 AZN)
10. Kredit əməliyyatları

Hüquqi şəxslərə və sahibkar fiziki şəxslərə verilən kreditlərin rəsmiləşdirilməsi:

· <=50 000 AZN

· >50 001 AZN

1%

0.6%

Fondlar tərəfindən maliyyələşən kreditlərin rəsmiləşdirilməsi

Fond vəsaitinin istifadə edilməsi qaydasına uyğun

Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin xətti ilə maliyyələşən subsidiyalı kənd təsərrüfatı texnikasının alışı məqsədilə verilən kreditlərin rəsmiləşdirilməsi

1,0%

11. Əlavə xidmətlər

İnternet/ Mobil bankçılıq xidmətinə qoşulma

Pulsuz

Cari hesablar vasitəsilə aparılan əməliyyatlar üzrə müştərinin SMS məlumatlandırılması:

·         AZN

·         USD/EUR

·         GBP/RUB

 

aylıq 1 AZN / illik 10 AZN

aylıq 1 USD/EUR / illik 10 USD/EUR

aylıq 1 USD / illik 10 USD