Geri

Biznes Əmanəti

Bizim əmanətlər sizə rahat pul yığmağa və onu maksimal dərəcədə səmərəli istifadə etməyə şərait yaradacaq!

Biznes Əmanəti

Xüsusiyyətləri

Valyuta
Valyuta

AZN / USD / EUR

Müddət
Müddət

24 ayadək

Faiz dərəcəsi
Faiz dərəcəsi

6%-dək

Maksimal məbləğ
Maksimal məbləğ

1 000 000 AZN/USD/EUR

Hüquqi şəxslərə əmanətin açılması üçün tələb olunan sənədlər

  •  Hesabın açılması üçün ərizə (hər hesab növü üzrə 1 nüsxə)
  •  İmza nümunələri (notarial qaydada təsdiq edilmiş 2 nüsxə)
  •  Nizamnamə (əsli və ya notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti)
  •  Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin şəhadətnaməsi (notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti)
  •  Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistikası Komitəsinin şəhadətnaməsi (notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti)
  •  Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin şəhadətnamə-dublikatı (hər hesab növü üzrə 1 nüsxə)
  •  Müəssisənin rəhbərinin və baş mühasibin təyin edilməsi barədə ərizədən çıxarış
Əmanətin valyutası AZN/USD/EUR
Əmanətin maksimal məbləği 1 000 000 AZN/USD/EUR *
Əmanətin artırılması  Mümkün deyil (yeni müqavilə rəsmiləşdirilməlidir)/td>
Əmanətin minimal müddəti 6 ay
Əmanətin maksimal müddəti 24 ay
Faizlərin hesablanması Əmanətin müddətindən asılı olaraq hesablanır
Faizlərin ödənilməsi Müddətin sonunda
Müqaviləyə vaxtından əvvəl xitam verildikdə faizlərin hesablanması Müqavilənin imzalanma tarixindən, əmanətin vaxtından əvvəl məxarici tarixinədək keçən günlərin sayına əsasən hesablanır

 

*Qeyd : 1 000 000 AZN/USD/EUR –dan artıq əmanətin qəbul edilməsinə dair qərar İdarə Heyətinin səlahiyyətinə aiddir.

Müqaviləyə vaxtından əvvəl xitam verildikdə faizlərin hesablanması

Müddət: 0-90 gün

 0%

Müddət: 90 gündən sonra

 10%

Əmanətin müddəti

Faiz dərəcəsi - illik

Valyuta

AZN

USD

EUR

6 ay

3%

0.2%

0.01%

9 ay

4%

0.4%

0.02%

12 ay

5%

0.6%

0.03%

24 ay

6%

0.8%

0.04%

 

**Qeyd : Əmanətin məbləğindən və müddətindən asılı olaraq müvafiq səlahiyyətli strukturun qərarına əsasən kredit verilə bilər.